Nyhet / 28.8.2019

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel på Messukeskus tak började genast

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors och Helen Oy öppnar ett av de största solkraftverken på halltaken i Messukeskus. Solkraftverket tas i drift i skiftet av augusti–september 2019. Samtidigt startar bygget av en utvidgningsdel.

Solkraftverket ökar Messukeskus energieffektivitet och solkraftens andel i Helens produktion. Kraftverkets 1 589 solpaneler installerades i sommar på taken till hallarna 4 och 5 på Messukeskus. I det inledande skedet är kraftverkets beräknade årsproduktion 445 MWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för mer än tvåhundra höghustvåor.

Före utgången av året installeras ytterligare cirka 300 paneler. Efter att utvidgningen blir färdig ökar solkraftverkets årsproduktion till mer än 530 megawattimmar.

Helen hyr ut paneler i solkraftverket i Messukeskus enligt den populära principen med en egen panel.

– Nästan två tredjedelar av solpanelerna i Messukeskus har redan hyrts ut. Konceptet med egna paneler, som Helen utvecklat, är ett enkelt sätt att börja producera solenergi. Genom att boka en egen solpanel kan alla använda solenergi. Helen hyr ut paneler i Messukeskus till sina kunder till en månadsavgift om 4,40 euro. Den elektricitet som kundens egen panel producerar krediteras i elräkningen, berättar produktgruppschef Riku Kuikka från Helen.

Messukeskus blir 110-procentigt kolneutralt inom 10 år

– Målet med vårt miljöarbete är att vi är ett 110-procentigt kolneutralt evenemangsforum år 2029. Vi arbetar för att uppnå målet genom att minska energiförbrukningen, öka den förnybara energins andel och utnyttja kolneutrala alternativ. Med solkraftverket ökar den förnybara energins andel och behovet att kyla våra lokaler minskar eftersom solpanelerna också ger skugga, säger verkställande direktör Anni Vepsäläinen.

– Vi är glada att vi fick förverkliga solkraftverket med egna paneler för kunderna på Messukeskus tak. Helen siktar på kolneutral energiproduktion, och det uppnår vi tillsammans med kunderna, säger direktör Marko Riipinen från Helen.

I fjol höstas anslöt sig Messukeskus till Helsingfors stads och näringslivets klimatpartnernätverk som siktar på ett kolneutralt Helsingfors. Miljöarbetet på Messukeskus omfattar bland annat återanvändning av avfallet till 99 procent, utnyttjande av den senaste hustekniken, till exempel jordvärme, fjärrkyla, återupptagning av värme och led-teknik. Messukeskus har dessutom minskat användningen av engångsprodukter och avsevärt ökat tjänsterna för elbilar i sina lokaler.

Fakta:

• Det nya solkraftverket finns på taken till hallarna 4 och 5 i Messukeskus i Böle
• Solpanelerna installerades under sommaren 2019
• I det inledande skedet är den beräknade årsproduktionen 445 MWh
• Nominell effekt 500 kWp
• Effekten av en panel är 315 W
• Kunder kan boka en egen panel på adressen helen.fi/messukeskus
• Effekten av produktionen av solenergi i Helens kraftverk med egna paneler närmar sig två megawatt. Helens tidigare byggda kraftverk med egna paneler finns i Stensböle och Södervik.
• Messukeskus var det första finländska mäss- och kongresscentret som beviljades miljöcertifiering enligt ISO 14001 år 2009

Mer information:
Messukeskus, verkställande direktör Anni Vepsäläinen, 0400 400 074, anni.vepsalainen@messukeskus.com; chefen för fastighetsenheten Patrik Kuhlman, 040 450 3355, patrik.kuhlman@messukeskus.com. Helen Oy, produktgruppschef Riku Kuikka, 041 505 1100, riku.kuikka@helen.fi 

Läs mer om ämnet

Solenergi