Nyhet / 4.10.2019

Byggplatscyklistens sommar var en framgång - omkring 700 utvecklingsidéer för att förbättra arrangemangen på Helens byggarbetsplatser

Under sommaren var säkerheten och trafikregleringarna på Helens och Helen Elnäts byggarbetsplatser föremål för byggplatscyklistens skarpa blick. Säkerhetsobservationerna förädlas till åtgärder vid planeringen av byggarbetsplatserna och utvecklingen av entreprenadmodellen.

De säkerhetsobservationer som gjordes under sommaren av byggplatscyklisten Aleksi Pippuri, som cyklade cirka tusen kilometer och besökte sammanlagt 150 byggarbetsplatser, resulterade i både direkta och mer långsiktiga förändringar i arrangemangen på byggarbetsplatserna.

– Det har varit tacksamt att se resultaten av mitt arbete i realtid via rapporteringssystemet för säkerhetsobservationer. På byggarbetsplatserna reagerade man på min respons och vidtog snabbt korrigerande åtgärder, berättar Pippuri.

Byggplatscyklistens säkerhetsobservationer granskas nu på Helen som en helhet och utnyttjas vid utvecklingen av arrangemangen på byggarbetsplatserna.

– I fortsättningen kommer vi att satsa ännu mer på att vara proaktiva både vid planeringen av byggarbetsplatserna och vid kommunikationen om dem, säger Lauri Utriainen som är byggchef på Helen.

Som namnet säger tog sig byggplatscyklisten till byggarbetsplatserna med cykel, men han studerade också trafikregleringarna ur fotgängarsynvinkel. För Helen är det viktigt att byggarbetsplatserna är trygga och trafikregleringarna smidiga för alla oavsett fortskaffningsmedel.

– Tack vare byggplatscyklistens arbete har vi fått ännu mer att stå på när vi utvecklar arrangemangen på byggarbetsplatserna så att hänsyn tas till såväl fotgängare, cyklister, skateboardåkare, mopedister som bilister, säger Utriainen.

För Aleksi Pippuri som studerar maskin- och byggnadsteknik erbjöd det helt annorlunda sommarjobbet en intressant inblick i vad som finns under ytan i staden.

– Jobbet har öppnat mina ögon för stadens infrastruktur: jag har stått på kanten av uppgrävda byggarbetsplatser och sett hur elen och varmvattnet leds till stadsbornas hem. Under gatorna finns allt som får den här staden att fungera, säger Pippuri.