Nyhet / 12.11.2019

Juha-Pekka Weckström ny VD för Helen från 1.4.2020

Helens verkställande direktör Pekka Manninen går i pension våren 2020: Juha-Pekka Weckström tillträder som ny VD den 1 april 2020.

Helens styrelse har utsett DI Juha-Pekka Weckström till ny verkställande direktör för bolaget. Weckström tillträder posten som VD den 1 april 2020, när VD Pekka Manninen går i pension. Under övergångstiden är Weckström vice verkställande direktör för Helen.

Weckström har sammanlagt över tio års erfarenhet av VD-uppdrag på TeliaSonera Finland, Realia Group och senast på Digita. Han har också suttit i styrelsen för flera bolag under sin arbetskarriär.

”Både Helen och energibranschen är inne i en stor omvälvning. Helens strategi som förnyades våren 2019 söker kraftfull tillväxt inom nya affärsområden, bl.a. inom eldriven trafik, solenergi och smarta fastigheter. Tele- och mediabranschen har nyligen genomgått en lika radikal förändring – Weckströms erfarenhet av kundfokusering och av att framgångsrikt lotsa in ett företag på en marknad med fri konkurrens är precis det slags kunnande som behövs på Helen och som passar in i den nya strategi som godkänts av Helens styrelse”, säger styrelseordförande Osmo Soininvaara.

VD Manninen överlämnar ett framgångsrikt och innovativt företag till sin efterträdare i april. Helens ekonomiska resultat har förbättrats markant på sista tiden under hans ledning.

”Pekka Manninen har gjort ett strålande jobb på Helens väg mot klimatneutral energi och en halv miljon kundrelationer. Manninens förmåga att få personalen att sluta upp bakom de gemensamma målen och förnya företaget kommer till synes i Helens nya strategi och i det utmärkta resultatet för i år”, tillägger Soininvaara.

”Helens nya strategi ger möjlighet till helt nya inbrytningar. Ett bra exempel på det här är Helen Ventures, en strategisk kapitalplacerare genom vilken Helen ingår partnerskap med innovativa tillväxtbolag som sätter fart på omvälvningen av energibranschen. Jag brinner av iver att få ta över efter VD Manninen”, kommenterar Weckström.

Juha-Pekka Weckström
Juha-Pekka Weckström