Nyhet / 12.5.2020

Ett ängstak växer upp på Munkholmen – resultatet av ett brett samarbete ger staden mer natur och lockar pollinerare

Helens värmeverk på Munkholmen får i år ett nytt utseende, när det gamla gröna taket förvandlas till en grönskande äng. Blomsterprakten på ängen kommer att vara till glädje för invånarna i omgivningen och förbipasserande, och ökar också den biologiska mångfalden i stadens natur: på ängen växer ett stort antal arter, som också lockar pollinerande insekter.

– Helen syns i Helsingfors stadsbild på många sätt. Vi vill förena våra krafter med stadsborna och sakkunniga för att göra vår urbana miljö trivsammare. I ängstaksprojektet bygger vi upp ett ekosystem med stor biodiversitet på taket till värmeverket på Munkholmen. Vi önskar alla pollinerande insekter varmt välkomna! säger enhetschef Juhani Aaltonen på Helen.      

Det gröna taket som helt och hållet är reserverat för naturen har en yta på cirka 800 kvadrat, och vem som helst kan beundra den växande ängen bakom stängslet. Syftet med ängstaksprojektet är att öka naturens mångfald och bereda glädje för förbipasserande. Ängstaket är också en fortsättning på projektet att förvandla underutnyttjade platser till en del av den gröna infrastrukturen i enlighet med konceptet Green Infra, som inleddes med pollineringsstationen i Rödbergen.      

Ängstaksprojektet genomförs i samarbete med designbyrån RaivioBumann och Jyväskylä universitets projekt Katoava luonto (En försvinnande natur).      

– En äng är ett enkelt sätt att öka biodiversiteten också på en liten yta, den är lättskött och visuellt rik, säger Anna Oldén som är biolog vid Jyväskylä universitets projekt Katoava luonto.      

För den övergripande projektplanen och produktionen svarar designern Päivi Raivio på designbyrån RaivioBumann. Av forskarna inom projektet Katoava luonto är förutom Oldén även Beñat Olascoaga och Clara Lizarazo med i arbetsgruppen för Helens ängstak. Vid planeringen av projektet har arbetsgruppen dels tänkt på stadsbilden och dels velat sprida kunskap om växter och engagera invånarna i planeringen av ängen.

Daghemsbarn valde blommor till ängstaket

Eftersom ängstaksprojektet baserar sig på samarbete, deltog också lokala invånare i planeringen av ängen. Gruppen 3-5-åringar på det närbelägna daghemmet Eira deltog i en konstworkshop med pollinerare som tema, och fick välja blommor till ängens första sommar. Barnen valde klätt och gullkrage. I slutet av april var förarbetena på ängen redan så långt hunna att man kunde så de blommor som barnen valt samt en ängsblomsblandning som forskarna kuraterat.      

– Ängen kan bjuda på många överraskningar, eftersom t.ex. väderförhållandena och blåsigheten inverkar. Nu följer vi läget och vattnar ängen vid behov, t.ex. om försommaren blir väldigt torr. Om allt går som planerat slår de första blommorna ut på sensommaren. Då får också barnen från daghemmet Eira komma och beundra ängen, säger Oldén.

I slutet av april var förarbetena på ängen redan så långt hunna att man kunde så de blommor som barnen valt samt en ängsblomsblandning som forskarna kuraterat. Forskare Beñat Olascoaga (vänster), biolog Anna Oldén och designern Päivi Raivio.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet