Nyhet / 25.6.2020

Helen inleder gemensamt arbetsprojekt i värme- och kylnätet på Kampen

Helen bygger nytt fjärrkylenät och moderniserar det gamla fjärrvärmenätet på Kampen med början 23.6.2020. Arbetsområdet är beläget mellan Södra Järnvägsgatan - Norra Järnvägsgatan - Runebergsgatan.

Medan arbetet pågår är Norra Järnvägsgatan avstängd för fordonstrafik på avsnittet Fredriksgatan - Runebergsgatan. Arbetet påverkar också HRT:s busstrafik, närmare information om detta finns på www.hsl.fi/se.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar kl. 07.00-19.00, vid avvikande arbetstider meddelar Helen separat om detta.  

Projektet genomförs i två etapper. Den första etappen inleds 23.6 och slutförs senast 15.8. Arbetsområdet är beläget mellan Södra Järnvägsgatan 10 och Norra Järnvägsgatan 23. En utmaning i samband med den första etappen är överfarten över Banan; man kommer att skydda Banan under arbetets gång för att de som rör sig där inte ska utsättas för olägenhet eller fara.  

Den andra etappen inleds så fort den första är klar. Gatorna återställs efter att båda avsnitten är slutförda. Enligt planerna ska arbetet vara slutfört 15.10.2020.  

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Läs mer om ämnet

Värme