Nyhet / 18.11.2020

Artificiell intelligens utnyttjas vid geovärmeforskning – Helsingfors första geovärmeanläggning pilotobjekt

Helen planerar Helsingfors första geovärmeanläggning i Brunakärr. Det medeldjupa borrhålet används som testobjekt för den nya tekniken. Samtidigt förbereder man en 3D-reflexionsseismisk undersökning, som är unik för stadsmiljö i Finland, samt användning av artificiell intelligens vid analysen av forskningsresultaten. Erfarenheterna och forskningsresultaten från pilotanläggningen i Brunakärr utnyttjas vid Helens framtida geovärmeprojekt.

Helens första geovärmeanläggning blir ett pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och de tekniska lösningarna. I den första fasen kommer pilotanläggningen att producera cirka 1,8 GWh värme per år, borrhålets djup är cirka 2–3 kilometer.

Samtidigt förbereder man en 3D-reflexionsseismisk undersökning, som inte utförts i Finland tidigare. För att analysera forskningsresultaten använder man artificiell intelligens, vilket än så länge är unikt även globalt sett. På grundval av forskningsresultaten och erfarenheterna från den första geovärmeanläggningen planerar Helen ett nytt borrhål som är 4–7 kilometer djupt.

- Vår första geovärmeanläggning baserar sig på ett medeldjupt borrhål. Vårt mål är att den nya anläggningen ska vara klar för provkörning och produktion redan nästa år. Samtidigt fortsätter vi planeringen av ett nytt, djupare borrhål. Här utnyttjar vi erfarenheterna från det medeldjupa borrhålet samt den senaste tekniken: 3D-reflexionsseismisk undersökning och artificiell intelligens, säger projektchef Sami Mustonen på Helen.

Geovärmeanläggningen i Brunakärr är än så länge på planeringsstadiet. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Helen 5,9 miljoner euro i investeringsstöd för pilotförsöket och forskningen i geovärme. Investeringsstödet ger möjlighet att borra det första medeldjupa borrhålet för geovärme och föra planeringen av anläggningen vidare mot ett byggbeslut under de närmaste månaderna samt möjlighet att forska i de tekniska lösningarna för geovärme med tanke på kommande projekt.

Klimatneutral fjärrvärme

Helens mål är klimatneutralitet år 2035. Användningen av stenkol upphör redan tidigare och senast 2029. En rad utredningar om ersättande av fossila bränslen pågår, bland annat utnyttjande av spillvärme från processindustrin i Sköldviksområdet för uppvärmning i huvudstadsregionen, övriga regionala spillvärmeformer samt värme som finns i omgivningen; förutom geovärme utreds också möjligheterna att utnyttja värme från havsvattnet. Som bäst bygger Helen också pilotobjekt för jordvärme; den nya värmeproduktionsmodellen förenar fjärr- och jordvärmens bästa sidor samt optimerar användningen av dem.

- Helens mål är klimatneutralitet år 2035, vi fasar ut stenkolet redan tidigare. Vi håller på med en rad utredningar kring klimatneutral energiproduktion, och geotermisk värme är ett bra alternativ bland flera. Med hjälp av det här pilotprojektet och nya seismiska undersökningar utreder vi möjligheterna närmare. Vi anser att statens stödfinansiering är ytterst viktig när vi letar efter och utvecklar nya skalbara energikällor som ersättning för fossila bränslen, säger direktör Timo Aaltonen på Helen.

Fakta:

  • Helen planerar sin första geovärmeanläggning i Brunakärr, i närheten av Skogsbackavägen.
  • Det första borrhålet är medeldjupt, 2–3 kilometer, och målet är att ha det i användning för produktion redan 2021.
  • Geovärmeanläggningen i Brunakärr är ett pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och andra tekniska lösningar.
  • Samtidigt samlar man erfarenheter av driften av anläggningen och forskar fram ny kunskap. Vid forskningen utnyttjas 3D-reflexionsseismisk undersökning, och forskningsresultaten analyseras med hjälp av artificiell intelligens.
  • På grundval av erfarenheterna och forskningsresultaten kan man fatta beslut om en större produktionsanläggning med ett 4–7 meter djupt borrhål.