Nyhet / 6.11.2020

Helen genomför pilotprojekt med ny solkraftsteknik i kraftverk på egna fastigheter

Taken på Helens fastigheter kommer snart att producera solkraft och ska samtidigt fungera som forskningsplattformar för solkraftsteknik. De första solkraftverken byggs i år på värmecentralerna i Dammen och Kvarnbäcken samt på taket till ett lager vid Nordsjö kraftverk.

Patolan lämpökeskuksen aurinkovoimala

Helen ökar produktionen av förnybar solkraft på sina egna fastigheter. Samtidigt studerar man de senaste komponenterna som lanserats på solenergimarknaden ute i världen och testar hur de fungerar i finländska förhållanden.

– Vi utreder den kommersiella lönsamheten hos nya solkraftslösningar och deras förmåga att effektivisera solkraftverkets produktion. Våra undersökningar är till direkt nytta för Helens kunder, eftersom det vi lärt oss konkretiseras i form av branschens modernaste och kostnadseffektivaste solenergilösningar. Vi har redan Finlands mångsidigaste utbud på solenergimarknaden, bland annat solkraftverk som kan anskaffas som engångsinvestering och tjänst, bokning av egna solpaneler samt kraftverksandelar, berättar produktgruppschef Riku Kuikka på Helen.

Solkraftverket på Dammens värmecentral förses med två testfält, där man undersöker hur skuggan från fastighetens skorsten påverkar produktionen från paneler som är utrustade med olika komponenter.

– Vårt syfte är att jämföra olika lösningar för optimering av produktionen. Med hjälp av undersökningen kan vi själva se vilka lösningar som verkligen gör solkraftverkets produktion effektivare. Vi har också tänkt undersöka t.ex. hur dubbelsidiga paneler fungerar med olika installationsunderlag, säger Helens expert Tiina Harpila.

– Om produktionen av solkraft överstiger fastighetens förbrukning kan vi bjuda ut överskottet till våra kunder i form av ursprungscertifierad solkraft som en del av vår produkt Miljöel, tillägger Harpila.

Förutom i Dammen byggs solkraftverk i år också på Kvarnbäckens värmecentral och på en lagerbyggnad vid Nordsjö kraftverk. Nästa år står fler fastigheter i tur. Helens första egna solkraftverk byggdes redan 2015 på taket till elstationen i Södervik. Där har Helen bland annat testat hur det fungerar med väggmonterade paneler.

– Solenergimarknaden växer kraftigt och det är av största vikt att Helen är och förblir föregångare på marknaden i fråga om såväl teknik som affärskoncept. Att vi utrustar taken på våra egna fastigheter med solpaneler stöder också Helens mål i fråga om klimatneutral energiproduktion och ökar vår produktion av förnybar energi, säger direktör Sari Mannonen på Helen.

Läs mer om Helens solenergilösningar

Fakta:

  • Helen ökar sin egen produktion av förnybar energi på sina fastigheter och utnyttjar de egna kraftverken för forskning i ny solkraftsteknik.
  • Vid undersökningarna vill man också utreda vilka fördelar solkraftverkens nya teknik medför i tekniskt och kommersiellt avseende, och sedan utnyttja vad man lärt sig vid utvecklingen av Helens produktportfölj.
  • De första solkraftverken byggs på värmecentralerna i Dammen och Kvarnbäcken samt på taket till en lagerbyggnad vid Nordsjö kraftverk.