Nyhet / 22.10.2020

Helens första jordvärmeobjekt genomförs i Esbo – borrningarna pågår

Helen genomför sitt första jordvärmebaserade pilotprojekt i ett bostadsbolag i Esbo. Med hjälp av pilotobjekten utvecklar Helen jordvärmebaserade värmelösningar för kunder som vill öka sin egen förnybara energiproduktion i sitt bostadsbolag.

Helens första borrningar för ett jordvärmefält på ett bostadsbolags tomt i Esbo har kommit i gång. När borrningarna är slutförda fortsätter arbetet med markbyggnad för kollektorslangarna, installation av jordvärmepumpar och övrig utrustning samt entreprenadarbeten. Till jul har kunden en fungerande ny värmelösning och ett energieffektivare bostadsaktiebolag.

Helens mål är ett klimatneutralt energisystem. När det gäller att minska utsläppen från boendet finns det en väldigt stor potential i att förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Som komplement till fjärrvärme och el ger Helen sina kunder tillgång till decentraliserad energiproduktion, så som solenergi och nu också jordvärme.

Ny värmeproduktionsmodell förenar fjärr- och jordvärmens bästa sidor

Helens nya värmeproduktionsmodell förenar fjärr- och jordvärmens bästa sidor samt optimerar användningen av dem. Jordvärme är ett bra alternativ, men fjärrvärme eller en kombination av vardera är ofta den bästa lösningen. Kunden kan också köpa förnybar fjärrvärme från Helen.

– På sista tiden har allt fler bostadsbolag och fastigheter fått upp ögonen för jordvärme. Det som gör en jordvärmebaserad värmelösning till ett attraktivt alternativ för dem som funderar på olika uppvärmningsformer är att den har lång livscykel, att värmeproduktionen är utsläppsfri och att man blir självförsörjande på energi. Vi svarar på kundernas behov genom att tillhandahålla jordvärmelösningar för såväl bostadsbolag, fastigheter som hela kvarter, berättar produktchef Annukka Saari på Helen.

Pilotobjektet får flera lösningar som baserar sig på förnybar energi

I det pågående pilotobjektet i Esbo installerar Helen inte bara jordvärme utan också solpaneler på fastighetens tak, laddstationer för elbilar och Fastighetsvakten som optimerar bostadsbolagets uppvärmning. Dessutom justerar man radiatornätet.

– Vårt pilotobjekt i Esbo är ett exempel på våra nya energieffektiva paketlösningar. Helen är aktivt med och utvecklar och genomför lösningar för kunderna som minskar utsläppen och förbättrar energieffektiviteten, säger Sari Mannonen, som är direktör för lösningsverksamheten på Helen.

Med hjälp av pilotobjekten utvecklar Helen jordvärmebaserade värmelösningar för kunder som vill öka sin egen förnybara energiproduktion i sitt bostadsbolag. Kunden har möjlighet att välja önskat uppvärmningssätt som nyckelfärdig leverans. I jordvärmelösningen ingår såväl kartläggning av objektet i inledningsfasen som service och underhåll av det installerade värmesystemet.

Jordvärmelösningarna utgår från det enskilda bostadsbolagets behov och anpassas till tomtens och byggnadernas förutsättningar. Både jordvärmesystemet och de övriga energilösningarna ska vara energieffektiva, ekologiska och ekonomiskt lönsamma.

Fakta:

  • Helens första jordvärmepilot genomförs i ett bostadsbolag i Esbo.
  • Helen tillhandahåller jordvärmelösningar som nyckelfärdig leverans.
  • Jordvärmeobjekten kan vara enskilda fastigheter eller större områden.
  • Jordvärme kan också kombineras med fjärrvärmefastigheter.
  • Utöver jordvärmelösningar för enskilda fastigheter och kvarter utreder Helen också möjligheterna att bygga medeldjupa och djupa geotermiska värmeanläggningar i större skala.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet Solenergi