Nyhet / 17.12.2020

Helens nya app för övervakning av energiförbrukningen – Oma Helen sporrar till smartare energival

Helen har lanserat den nya appen Oma Helen för sina kunder. Med hjälp av appen vill Helen ge kunderna större insyn i sin egen energiförbrukning, så att de lättare kan påverka den. Den första versionen av appen betjänar Helens elavtalskunder, men användningen kommer att utvidgas i senare versioner.

Appen Oma Helen är ett stort steg i energibolagets digitalisering och förbättrande av kundupplevelsen. Den från finansvärlden och handeln bekanta trenden med digitala tjänster och utnyttjande av data kommer genom Oma Helen också in i energibranschen, där användningen av digitala tjänster hittills har varit obetydlig.

– För många har elräkningen varit det enda gränssnitt där de kunnat få ett hum om sin energiförbrukning. Vi vill sänka tröskeln, öka insynen och presentera tekniska data i lättbegriplig och intressant form, berättar Helens digitala chef Kaisa Sundman om utgångspunkterna när Oma Helen skapades.

Oma Helen ger användaren möjlighet att se sin energiförbrukning både som långtidstrend och på tim-, dags-, vecko- och årsnivå. Appen presenterar också intressanta data, bland annat vilken veckodag elförbrukningen är störst. I appen finns också all central information om den egna kundrelationen och avtalet.

– Helens kunder har önskat sig en lättanvänd tjänst där de kan hålla koll på förbrukningen. Det kan de nu i appens första version. I fortsättningen lägger vi till nya egenskaper och utvecklar appen till en digital plattform för alla energilösningar. Med det här plattformtänkandet vill vi här på Helen vara föregångare inom digitaliseringen av energisektorn, betonar Sundman.

Särskilt i år har det kunnat komma som en överraskning för många hur mycket deras energiförbrukning har ökat till exempel på grund av de jobbat hemifrån under en längre tid. Genom appen har man också velat göra det lättare för kunderna att budgetera sin vardag, när de på förhand kan se utifrån förbrukningen hur stor elräkningen blir.

– På Helen har vi en stark tro på att digitaliseringen gör det lättare att sköta ärenden och att kundupplevelsen förbättras. För oss är Oma Helen ett viktigt steg i den här utvecklingen. Energiförbrukningsdata som presenteras i tilltalande form ger våra kunder insikter som kan hjälpa dem att göra bättre val. Den första kundresponsen på appen har varit väldigt uppmuntrande och visar att vi är på rätt väg. Vi vidareutvecklar appen i nära samarbete med våra kunder, beskriver Tuomas Teuri, som är direktör för digitala lösningar på Helen.

Insyn i energiproduktionen och kundernas egna energival

Förutom att Oma Helen erbjuder Helens kunder en ännu bättre kundupplevelse är det också av betydelse att appen ger kunderna möjlighet att göra hållbara energival. Helen har förbundit sig att nå klimatneutralitet fram till 2035. I praktiken innebär det här bland annat att Helen fasar ut användningen av stenkol fram till 2029 och gör betydande satsningar på förnybara energiformer samt tar fram nya sätt att utnyttja spillvärme inom uppvärmningen.

Oma Helen ökar insynen inte bara i kundernas egen energiförbrukning utan också i energiproduktionsformerna, vilket för en del kunder är en viktig faktor när de väljer elavtal.

– En hållbarare framtid och hållbarare energi är något som angår oss alla. Med den här appen vill vi också sporra våra kunder att delta i talkot. För våra kunder är det viktigt att ha insyn i energianvändningen. Informationen ska vara lättåtkomlig i vardagen, så att man kan påverka sin egen förbrukning. Oma Helen har utvecklats i samarbete med kunderna för att möta det här behovet, konstaterar Teuri.

Oma Helen kan hämtas gratis i appbutikerna (App Store och Google Play). Till en början betjänar appen Helens elavtalskunder.

Läs mer om Oma Helen