Nyhet / 18.10.2020

På Helsingfors idrottsplatser installerar Helen närmare 50 nya laddstationer som använder el från vindkraft

Helens publika laddstationer blir snart över tvåhundra, när nya laddstationer för elbilar installeras på 13 idrottsplatser i Helsingfors. De nya laddstationerna blir klara att ta i bruk före årsskiftet. På Helens samtliga publika laddstationer för elbilar laddas bilarna med förnybar el från vindkraft.

Nya laddstationer installeras i idrottsparkerna i Tali, Stensböle, Åggelby, Nordsjö, Brunakärr, Blåbärslandet, Kottby, Brobacka och Mejlans samt vid Svedängens friluftsområde, Östra centrums simhall och Velodromens parkeringsplats. Totalt installeras 46 laddstationer vid 13 objekt. Alla laddstationerna är medelsnabba och lämpar sig för både el- och hybridbilar.

Helens publika laddningsnätverk består för närvarande av 166 stationer, varav en del är snabbladdningsstationer och en del medelsnabba laddstationer. När de nya laddstationerna står färdiga är det totala antalet laddstationer 212.

– Laddstationerna i idrottsparkerna betjänar inte bara dem som använder idrottsplatserna utan också invånarna i omgivningen. Laddstationer installeras också i områden där det tidigare saknats laddningsmöjligheter. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder allt bättre förutsättningar att använda elbil bekvämt, säger produktgruppschef Jere Jokinen på Helen.

– Vi hoppas att motionärer skulle ta sig till våra idrottsplatser till fots eller med cykel. Men förstås är det inte alltid möjligt att röra sig utan bil, och därför är det fint att de publika laddstationerna för elbilar nu blir ännu fler. Det gör att våra idrottsplatser också i det här avseendet bidrar till att göra Helsingfors klimatneutralare, säger idrottsdirektör Tarja Loikkanen på Helsingfors stad.

Helens mål är klimatneutralitet – den eldrivna trafiken stärks

Det publika laddningsnätverket i Helsingfors är Finlands största. Helen har redan i över 10 år aktivt utvecklat den eldrivna trafiken i huvudstaden. I september i år öppnade Helen också Helsingfors första högeffektladdare för elbilar i Södervik.

– Helens mål är att energisystemet ska vara klimatneutralt år 2035. Elbilarna blir snabbt allt populärare, och satsningarna på eldriven trafik är en viktig åtgärd bland många på vägen mot vårt mål. Vi bygger ut vårt laddningsnätverk ytterligare och gör laddningen allt enklare och hållbarare. Alla Helens publika laddstationer för elbilar använder el från vindkraft, säger Sari Mannonen, som är direktör för Helens lösningsverksamhet.

Laddningen av elbilar har gjorts smidigare med hjälp av tjänsten Helen Laddning. Helen Laddnings kunder kan utnyttja Helens vidsträckta laddningsnätverk både i Finland och utomlands. Tjänsten fungerar med en RFID-tagg eller en mobilapp, och debiteringen sker enligt faktiska laddningshändelser utan månadsavgift.


Fakta:

  • De nya laddstationerna för elbilar byggs på parkeringsplatserna vid verksamhetsställen som hör till kultur- och fritidssektorns idrottsservicehelhet.
  • Totalt installeras 46 laddstationer vid 13 objekt.
  • Laddstationerna är medelsnabba 22 kW Type 2-laddstationer och lämpar sig för både el- och hybridbilar.
  • Arbetet med att installera laddstationerna har börjat och slutförs före årsskiftet.
  • Antalet publika laddstationer ökar till över 210 (i dag 166).


De nya laddstationerna finns här:

1. Tali idrottspark
2. Velodromens parkeringsplats
3. Svedängens friluftsområde / Svedängens friluftsstuga
4. Östra centrums simhall
5. Stensböle skidhall / Stensböle idrottspark
6. Åggelby idrottspark, södra parkeringsplatsen, Ståthållarvägen
7. Åggelby idrottspark, norra parkeringsplatsen, Timmerdammsvägen
8. Nordsjö idrottspark
9. Brunakärrs idrottspark
10. Blåbärslandets idrottspark
11. Kottby idrottspark
12. Brobacka idrottspark
13. Mejlans idrottspark

Se karta över Helens alla laddstationer i Helsingfors
Läs mer om tjänsten Helen Laddning