Nyhet / 8.6.2020

Den nya kretsloppslösningen är en evighetsmaskin för fastighetsägaren: värmer, kyler och producerar värme till fjärrvärmenätet klimatneutralt

Det nya bostadsområdet i Postparken i Helsingfors sätter en ny standard för energieffektivitet i nybyggen. Bostadshuset som byggs i Böle på den tidigare landtrafikcentralens plats värms och kyls klimatneutralt. De nya energilösningarna som tagits fram av Helen och Ilmarinen utnyttjar flera olika värmekällor och kan vara en lösning för hållbar energianvändning i byggnader i Finland.

Bostadshuset på Rullpallsgatan producerar huvudsakligen självt all värme och kyla som behövs, bland annat med hjälp av jordvärme, spillvärme från avloppsvatten och kondensat från dagligvaruhandeln. Solpanelerna som Helen levererat minskar också fastighetens behov av köpt el. De olika värmekällorna kompletterar den förnybara fjärrvärmen på ett mångsidigt sätt, och alla värmekällor kan utnyttjas tillsammans under olika årstider på ett optimalt och möjligast klimatneutralt sätt.   

- Bland annat utnyttjas jordvärme maximalt i fastigheten under de allra kallaste månaderna. På så sätt kan man minska användningen av fossil energi och samtidigt utsläppen från värmeproduktionen, säger projektförsäljningschef John Aalto på Helen.  

När fastigheten producerar mer energi än den förbrukar, vidareförädlas överskottsvärmen till fjärrvärme för Helens fjärrvärmenät. Då cirkulerar värmen vidare också till andra fastigheter.

Ett konkret steg mot klimatneutrala fastigheter

Energilösningen i Postparken är en ny verksamhetsmodell för båda bolagen. Helen levererar energi till byggnaden och sköter dessutom den tillhörande utrustningen och energisystemet som helhet. Energifältet som levererar jordvärme till byggnaden tillhör fastighetsägaren Ilmarinen.     

- Servicehelheter av den här typen finns redan i Europa, och det är viktigt att få den här goda praxisen som är internationellt välbeprövad också hit till Finland. Vi upplever att Ilmarinen genom att stödja omvälvningen av energibranschen har möjlighet att utveckla hela sektorn. Att bygga ett bostadsobjekt som värms och kyls klimatneutralt var ett ypperligt tillfälle att göra slag i saken tillsammans med en stabil aktör, som också är insatt i förändringarna på marknaden, säger byggherrechef Niina Nurminen på Ilmarinen.  

Helen tror att framtidens uppvärmningssystem stöder sig på flera olika värmekällor. Därför strävar bolaget efter att öka antalet decentraliserade energiproduktionsenheter under de närmaste åren.    

- Utvecklingen av dubbelriktad energiproduktion och -användning är en del av ett större utvecklingsförlopp, där målet är att förnya byggandet så att det blir allt hållbarare och energieffektivare, sammanfattar Nurminen.  

Den energieffektiva modellen gör fastighetens energianvändning till en totalservice

Helens uppgift är att leverera en energilösning som totalservice, från planering till drift och underhåll, under fastighetens hela livslängd.  

- Kunderna kan betydligt minska sitt klimatavtryck genom en klimatneutral energilösning, som är lika driftsäker som vanlig fjärrvärme och fastighetskyla. Byggherrarna slipper i sin tur ett stort antal separata uppdrag i planerings-, anskaffnings- och driftskedet, säger Aalto om fördelarna med totalservice.  

Fjärrvärmenäten fungerar som en bra plattform för alla energiproduktionssätt, och olika värmekällor utgör ett bra komplement till stadens energisystem.

- Den nya energilösningen lämpar sig för fastigheter och områden av olika storlek och kan utnyttja många olika värmekällor, beroende på vad som står till buds. Vi har ända från början utvecklat helheten med tanke på att den ska vara duplicerbar och anpassningsbar, tillägger Aalto.  

Enligt planerna ska Ilmarinens bostadsbolag Asunto Oy Helsingin Rullakkokatu 1 stå färdigt för uthyrning hösten 2021. Huvudplanerare för Helens nya energilösning var Kari Kauppila, som är en erfaren expert inom energibranschen och värmepumpsteknik samt VD för Enersys CM Oy.