Nyhet / 5.2.2020

Nya laddstationer för elbilar på Helsingfors idrottsplatser

Helen levererar 33 nya laddstationer för elbilar till 8 platser i anslutning till Helsingfors ishallar och Urheiluhallit Oy:s verksamhetsställen.

De 58 nya laddstationer för elbilar som Helen installerat under hösten på 20 platser i Helsingfors innerstad har även de tagits i bruk. Därmed stiger antalet publika laddstationer i Helsingfors redan till över 150.

Isbanestiftelsen samt Urheiluhallit Oy och Helen Ab har kommit överens om att samarbeta för att förverkliga nya publika laddstationer för elbilar i Helsingfors. De första laddstationerna vid idrottsplatserna har redan installerats och resten installeras före utgången av mars 2020. Alla laddstationer som installeras är medelsnabba.

–Helen vill växa inom den eldrivna trafiken och bygger kraftigt ut det publika laddningsnätverket för elbilar. Idrottsplatser passar utmärkt för publik laddning, eftersom folk i allmänhet vistas där cirka två timmar. På den tiden hinner man ladda ganska många körkilometer i sin elbil, säger produktgruppschef Jere Jokinen på Helen.

Laddstationer installeras utanför fem olika ishallar. Bland annat får Helsingfors ishall 10 laddplatser.

–Vi är med i miljösystemet Ekokompassen, där vårt mål är att bli mer ekologiska. Vi har fått mycket positiv respons från användarna för att våra hallar utrustas med laddstationer. Vi ser det som en mycket viktig sak att kunna betjäna elbilister med våra laddstationer, säger fastighetsservicechef Marko Tarkiainen på Isbanestiftelsen.

I anslutning till Urheiluhallit Backasbrinken installeras 4 laddplatser och lika många i anslutning till Urheiluhallit Malm.

–Laddstationerna är ett utmärkt tillskott till våra tjänster, eftersom vi hela tiden försöker utveckla vår verksamhet i miljövänligare riktning. Vi har redan fått bra respons från kunderna för möjligheten att ladda elbilar, säger VD Pekka Laitinen på Urheiluhallit Oy.

Publik gatuladdning i över 10 år

Helen har varit pionjär inom utvecklingen av eldriven trafik i Finland. Finlands första publika gatuladdstation för elbilar öppnades på Runebergsgatan redan för 10 år sedan, och sedan dess har Helen aktivt utvecklat den eldrivna trafiken i huvudstaden. År 2017 installerade Helen Finlands första V2G-laddstation med tvåvägsladdning i Södervik. Det publika laddningsnätverket i Helsingfors är Finlands största.

De nya laddstationerna finns här:

*Helsingfors ishall (10 laddplatser)
*Ärtholmens ishall (1 laddplats)
*Kårböle ishall (4 laddplatser)
*Malms ishall (4 laddplatser)
*Svedängens ishall (4 laddplatser)
*Urheiluhallit Backasbrinken (4 laddplatser)
*Urheiluhallit Böle (2 laddplatser)
*Urheiluhallit Malm (4 laddplatser)

Karta över publika laddstationer i Helsingfors.

Läs mer om ämnet

Elektrisk trafik