Nyhet / 19.7.2021

Helen investerar i sitt största ellager, som hjälper till att trygga energisystemet i hela Norden

Helen investerar i ett ellager som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3. Ellagrets effekt är 5 MW och energikapaciteten 10 MWh. Ellagret, som motsvarar cirka 200 elbilsbatterier, är det andra i Finland som placeras i anslutning till en vindpark, och till energikapaciteten är det ett av landets största. Enligt planerna ska ellagret vara i drift i slutet av nästa år.

Vindkraften har ökat kraftigt i Finland. För bara tio år sedan var den totala vindkraftskapaciteten i Finland 200 MW, i dag är den över 2500 MW. I fjol producerades redan 10 procent av all el i Finland med vindkraft. Samtidigt finns det ett ökat behov av större flexibilitet i kraftsystemet.

”Ellager är en utmärkt teknik för det här ändamålet tack vare deras snabbhet, reglerförmåga och flexibilitet. Ellagret som byggs i anslutning till Lakiakangas 3 får plats i fyra sjöcontainrar och kommer huvudsakligen att användas på Fingrids reservmarknad för att balansera elsystemet. Vid en plötslig och oväntad förändring i eltillförseln kan man genom att förmedla lagrad el bära upp hela det nordiska elsystemet, som lagret är en del av. Vi utvecklar också styrningen av ellagret, så att det på ett mångsidigt sätt också kan användas för Helens egna energihanteringsbehov”, säger Kristiina Siilin, som är utvecklingschef vid Helens enhet Ellager och flexibilitet.

Kortare balansperiod kräver ökad flexibilitet

I fortsättningen kommer marknadsparterna att ha ett större ansvar än tidigare för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion, vilket styrs av den förändring av elmarknaden som genomförs inom en nära framtid. I nuläget ska parterna balansera sin egen elproduktion och elförbrukning på timnivå, men år 2023 träder en balansperiod på 15 minuter i kraft.

”Energibolagen har en naturlig roll i att upprätthålla balansen i elsystemet. Genom att i framtiden också ansluta kundernas ellager till elsystemet får vi fler verktyg för att balansera produktionen och förbrukningen när den förnybara elproduktionen ökar. Helen vill erbjuda ellager bekvämt med hjälp av en tjänstemodell, där styrkapaciteten skräddarsys för kundens behov. Helen sköter flexibiliteten och kunden får anläggningen billigare”, tillägger hon.

Lösningen ger besparingar i överföringsavgifterna och elskatten

Siilin berättar att batterierna länge varit så dyra att det först nu börjar bli lönsamt med ellager i industriell skala. Vindkraft är å sin sida det allra billigaste sättet att producera el. Därför finns det betydande fördelar med att bygga ett ellager i anslutning till en vindpark.

”Då utnyttjar man lokal vindkraft för att ladda ellagret. Lagret är anslutet till vindparkens interna elnät, vilket innebär att man varken behöver betala överföringsavgifter eller elskatt för elen. Vindparken och ellagret utnyttjar den gemensamma anslutningspunkten till elnätet, och då uppkommer ingen separat kostnad för det här”, säger Siilin. 

Projektet får en halv miljon euro i Miljöpennimedel

Ellagerprojektet i Lakiakangas möjliggörs av Helens Miljöpenni, som stöder projektet med en halv miljon euro. Genom att välja Miljöpenni kan Helens kunder påverka utbyggnaden av förnybar elproduktion och utvecklingen av nya energiinnovationer i Finland, eftersom Helen använder Miljöpennimedlen till att stödja lösningar kring förnybar energi. Kunden betalar 1,71 euro per månad för Miljöpenni i samband med elräkningen. Helen dubblar beloppet som kunden betalar in och sätter varje månad in pengarna på Miljöpennikontot.

”Vi har investerat kraftigt i vindkraft och andra lösningar kring förnybar energi och kommer att fortsätta med det. Via Miljöpenni kan Helens kunder delta i de här projekten”, säger Sari Mannonen, som är direktör för Helens lösningsaffärsverksamhet.

Ellagret i Södervik på bilden (med 1,2 MW effekt och 600 kWh energikapacitet) har samma storlek som en sjöcontainer. Ellagret som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3 blir fyra gånger så stort.

Mer information

Kristiina Siilin, utvecklingschef vid enheten Ellager och flexibilitet, Helen Ab, kristiina.siilin@helen.fi, tfn. +358 40 653 1316

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet