Nyhet / 15.1.2021

Helsingforsarna har Europas pålitligaste energidistribution

El- och fjärrvärmenätens pålitlighet är rekordhög i Helsingfors. I fjol var strömmen borta i medeltal 1,2 minuter per helsingforsare. Den fina pålitlighetssiffran är europeiskt rekord. Under 2020 var läckagen i fjärrvärmenätet också rekordfå. Den långsiktiga utvecklingen av överföringsnäten ger resultat.

Elnätet i Helsingfors som upprätthålls av Helen Elnät Ab har slagit pålitlighetsrekord redan tidigare, det föregående Europarekordet på 1,5 minuter är från 2019. I fjol nåddes nytt rekord, 1,2 minuter. Den här nivån betyder att en invånare i Helsingfors upplever ett halvtimmeslångt strömavbrott en gång på 25 år. Eldistributionens höga pålitlighet är en följd av mångårigt målmedvetet arbete. Man har varje år systematiskt förnyat det åldrande elnätet, vilket redan i sig gör att felen i elnätet hålls nere. Dessutom har man under 2010-talet investerat i automatisk felhanteringsutrustning, med vars hjälp en del av felen i underjordiska elkablar kan åtgärdas utan att kunderna märker av det. En annan viktig orsak till den förbättrade pålitligheten är att elnätet automatiserats allt mer. Automationen gör att det går snabbt att hitta eventuella fel som leder till strömavbrott och isolera dem från nätet, och elleveransen till kunderna kan återställas en annan väg.

- Det är fantastiskt att än en gång nå rekordresultat för eldistributionens pålitlighet. När man beaktar de köpkraftskorrigerade elpriser som invånarna betalar och jämför Helsingfors med andra europeiska huvudstäder kan man konstatera att elöverföringen i Helsingfors sker pålitligast och till det lägsta priset, säger direktör Jouni Lehtinen på Helen Elnät med tillfredsställelse.

Under de senaste tio åren har antalet läckage i Helen Ab:s fjärrvärmenät legat mellan 100 och 130 per år. Att läckagen i fjol bara var 82 stycken är en klar förbättring mot tidigare år. Genom att utnyttja data som ger information om tillgångarna har investeringarna i fjärrvärmenätet kunnat inriktas på nät som är i slutet av sin livscykel samt på eventuella riskpunkter. Genom förebyggande underhåll kan punkter där det finns risk för fel repareras innan kunden märker av dem i form av avbrott.

- Helen investerar i både klimatneutral fjärrvärmeproduktion och underhåll av fjärrvärmenätet. Det nuvarande fjärrvärmenätet är en utmärkt plattform för alla framtida tekniska lösningar, säger direktör Timo Aaltonen på Helen.


Fakta:

  • I Helsingfors var strömmen borta i medeltal 1,2 minuter under 2020. Under 2019 var strömmen enligt statistiken borta i medeltal 30 minuter i detaljplaneområden och 378 minuter utanför detaljplaneområden. Källa: Finsk Energiindustri 
  • Det köpkraftskorrigerade elpriset är lägre i Helsingfors än i alla andra europeiska huvudstäder. Källa: VaasaETT

Läs mer om ämnet

Värme