Nyhet / 18.3.2022

Kvarnbäckens issportcenter fungerar som fjärrvärmekälla – spillvärme tas tillvara och värmer helsingforsarnas hem

Myllypuron jääurheilukeskus Oy har ingått ett intentionsavtal med Helen Ab. De övriga projektpartnerna Caverion och YIT har varit med i projektplaneringen sedan 2019. Ändamålsenligt utnyttjande av spillvärme och hållbar miljö- och byggnadsplanering spelar en viktig roll i projektet. I bästa fall är issportcentret inte längre bara klimatneutralt, utan skapar också ett så kallat ekologiskt handavtryck genom att producera energi även för den omgivande stadsstrukturen.

Som biprodukt från kylningen av skridskobanorna i issportcentret uppstår betydande mängder spillvärme, som till exempel kan utnyttjas för att producera fjärrvärme. Helen har förenat sina krafter med projektpartners för att hitta det bästa sättet att förädla den här spillvärmen till fjärrvärme. Den utsläppsfria och förnybara fjärrvärmen som uppkommer vid sidan av den övriga verksamheten kommer då också Helens övriga kunder till godo. Över 90 procent av byggnadsbeståndet i Helsingfors är anslutet till fjärrvärme.

- Det känns bra att vara med i ett projekt som också stöder vårt mål om en klimatneutral framtid. Vi vill ligga i framkant som kundernas energipartner när det gäller att ta fram utsläppsfria och förnybara energilösningar. Fjärrvärme- och fjärrkylenätet är en utmärkt plattform för nya tekniska lösningar av alla slag. Nätet ger möjlighet att utnyttja till exempel just spillvärme effektivt. Redan nu utnyttjar Helen spillvärme som tas tillvara ur renat avloppsvatten samt från fastigheter och datorhallar, berättar Helens försäljnings- och kundtjänstdirektör Anu-Elina Hintsa.

Spillvärmen värmer flera kvarter

Spillvärmen från issportcentret motsvarar uppskattningsvis det genomsnittliga årsbehovet av energi för cirka 270 enfamiljshus. Byggnadens miljöpåverkan är central när man bedömer hur den kyla och värme som behövs ska produceras. Issportcentrets klimatavtryck minimeras genom en energilösning som utnyttjar koldioxidkylning samt genom tillvaratagande av spillvärme.

- Vi är glada att få vara med och utveckla energilösningen för det nya issportcentret i Kvarnbäcken till en övergripande och smart stadsenergilösning. Genom samarbetet vill vi säkerställa att lösningen blir så koldioxidsnål och livscykeleffektiv som möjligt, och vara med och främja Helsingfors stads mål om klimatneutralitet senast 2035, säger VD Ville Tamminen på Caverion Finland.

Att hitta resurs- och energikloka lösningar är ett resultat av ett nytt slags samarbete mellan alla aktörer. Målet är att besluten ska gagna alla stadsbor och vara kloka också ur skattebetalarnas synvinkel.

- För YIT är det viktigt att vara med i utvecklingen av staden och förbättra stadsbornas möjligheter att utöva motion och sport. Förutom energilösningar som är hållbara under hela livscykeln är det också en viktig del av byggprojektet att ta hänsyn till miljön under byggnadsskedet. Till exempel är vår strävan att all sprängsten från projektet i första hand ska utnyttjas vid byggandet av issportcentret och alternativt i andra objekt, säger Anne Piiparinen, som är chef för YIT:s avdelning för infrastrukturbyggande.

Finlands olympiska kommitté har i åratal haft med projektet på listan över nationellt betydande projekt, och för närvarande är det högst på listan. Projektets värde är cirka 20 miljoner euro. Vid sitt möte den 29 mars 2021 reserverade Helsingfors stadsstyrelse en tomt på Hjulkvarnsgränden för Myllypuron jääurheilukeskus Oy med tanke på planering av ett idrottscenter.

Fakta:

  • I projektet Myllypuron jääurheilukeskus medverkar Caverion, Helen Ab och YIT.
  • Finska Skridskoförbundet rf och Finlands Konståkningsförbund rf har redan i flera år drivit idrottscenterprojektet via företaget Myllypuron jääurheilukeskus Oy som de gemensamt grundat.
  • Projektet blir en del av Kvarnbäckens idrottspark, som används av både motionärer, föreningsaktiva och toppidrottare i området.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet Företag