Nyhet / 14.10.2021

Lakiakangas 3 femdubblar Helens vindkraftsproduktion

Byggandet av vindparken Lakiakangas 3 går framåt med god fart. För närvarande produceras ren vindkraft redan av 7 vindkraftverk. Inom januari ska alla 20 vindkraftverk i parken vara i produktion.

Tuulipuisto Lakiakangas 3_nostotyö.png

Byggandet av vindparken Lakiakangas 3 går framåt med god fart. Foto: Toni Hautala

Vindkraft är förnybar och utsläppsfri energi och har en viktig roll i uppfyllelsen av energibolaget Helens och hela Finlands klimatmål. Vindparken Lakiakangas 3 som uppförs av Helen och CPC Finland ska stå färdig före utgången av januari. Den nya vindparken femdubblar Helens vindkraftsproduktion. Från och med nästa år producerar Helen 350 GWh vindkraft per år, vilket är cirka 8 % av all el som förbrukas i Helsingfors.

Byggandet av Lakiakangas 3 startade förra hösten med gjutning av fundamenten och byggande av infrastruktur för vindparken. De första vindkraftverken började snurra i augusti, och i början av oktober produceras ren vindkraft redan av sju vindkraftverk.

- Arbetet med fundamenten var tidskrävande. Det var viktigt att bygga stabila fundament, eftersom maskinhuset sitter på 145 meters höjd och rotorbladet sträcker sig till cirka 220 meters höjd i sitt högsta läge. Det tar bara ett par dagar att montera ett enskilt torn och en vecka att få vindkraftverket i drift, berättar Jari Kottonen, som är andelskraftchef på Helen.

Vindkraftverk ger inte bara ren vindkraft utan också skattepengar

Vindkraften har etablerat sin plats inom elproduktionen och är för närvarande det billigaste sättet att producera el i Finland. Vindkraften främjar också inhemsk självförsörjning av energi, och ger samtidigt kommunerna skattepengar. Vindkraftverken betalar fastighetsskatt till den kommun där de är belägna. Vindparken Lakiakangas 3 är belägen i Storå och Kristinestad.

- Under de första åren ger varje vindkraftverk uppskattningsvis cirka 15 000 - 20 000 euro i fastighetsskatt per år. Sammanlagt kommer Storå och Kristinestad alltså att få in 300 000 - 400 000 euro per år, säger andelskraftchef Jari Kottonen.

Förutom fastighetsskatten får också markägarna arrende för det markområde de arrenderat ut till vindparksbolaget.

Mot ett hållbarare Finland med den nya produkten Omatuuli

Helen lanserade i oktober produkten Omatuuli som en del av sitt utbud av vindkraftsprodukter. Omatuuli ger kunden helt inhemsk vindkraft från ett namngivet vindkraftverk. I praktiken köper kunderna andelar i produktionen från ett vindkraftverk i vindparken Lakiakangas 3, på samma sätt som kunderna har kunnat boka solpaneler i solkraftverken i Södervik, Stensböle och på Mässcentrums tak. Med hjälp av Omatuuli kan kunden ersätta en del av sin elförbrukning på ett ännu miljövänligare sätt.

Fakta:

  • Vindkraftens andel av den totala elproduktionen i Finland är för närvarande cirka 10 %.
  • Vindparken Lakiakangas 3 består av 20 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 86 MW.
  • Helen producerar också vindkraft via intressebolaget Suomen Hyötytuuli Oy.
  • Från och med nästa år producerar Helen 350 GWh vindkraft per år, vilket är cirka 8 % av all el som förbrukas i Helsingfors.
  • Med produkten Omatuuli får kunden en effektandel på 100 watt (100W) i ett namngivet vindkraftverk, som uppskattningsvis producerar cirka 310 kWh el per år. Omatuuli-avtalet är ett tidsbundet tvåårigt avtal och tecknas i samband med ett elavtal.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet