Nyhet / 16.2.2021

Byggarbetsplatsen för Helens nya biovärmeverk i Nordsjö i gång igen, inga nya coronafall

På byggarbetsplatsen för Helens nya biovärmeverk i Nordsjö konstaterades i januari en coronainfektionskedja, totalt upptäcktes 7 fall bland entreprenörernas anställda. Byggarbetsplatsen hölls både delvis och helt stängd, tills man kunde säkerställa att det var tryggt att arbeta utan fortsatt smittspridning. Byggarbetsplatsen har nu öppnats igen och arbetena fortsätter som vanligt, med beaktande av coronaanvisningarna.

På byggarbetsplatsen för biovärmeverket som byggs i Nordsjö pågår för närvarande markbyggnads- och grundläggningsarbeten. Onsdag 27.1.2021 konstaterades coronainfektion hos en entreprenörs arbetstagare som arbetade på byggarbetsplatsen. I enlighet med coronaberedskapsplanen utrymde man omedelbart det område där den smittade personen hade arbetat, desinficerade alla gemensamma utrymmen och testade personalen som avlägsnats från byggarbetsplatsen för coronavirus.

Byggarbetsplatsen hölls stängd, tills man kunde säkerställa att det var tryggt att arbeta på området utan fortsatt smittspridning. Alla personer som arbetat på byggarbetsplatsen testades innan de återvände till arbetet. För närvarande fungerar byggarbetsplatsen normalt, och på området följs igen de åtgärder som anges i coronaberedskapsplanen för att minimera coronarisken.

– God framförhållning och heltäckande beredskapsplaner gör att vi vet vad som ska göras också i undantagssituationer. Lyckligtvis kunde en större smittspridning stoppas tack vare att vi reagerade snabbt, säger direktör Timo Aaltonen, som ansvarar för produktion och egendom på Helen.

Byggnadsarbetena på biovärmeverket i Nordsjö inleddes våren 2020 och målet är att anläggningen ska kunna tas i produktion lagom till uppvärmningssäsongen 2022 - 2023.

Läs mer om ämnet

Helen