Nyhet / 23.9.2022

Börselkunder minskade sin energiförbrukning märkbart

Energiomvälvningen och den gemensamma oron för om elen ska räcka till har fått Helens börselkunder att göra något konkret åt saken. Våra kunder som övergått till börsel minskade sin elförbrukning med 15 procent samtidigt som kunder med fastprisavtal förbrukade lika mycket som förut. Den viktigaste hjälpredan vid energisparandet är tjänsten Oma Helen, där man kan hålla koll på sin elförbrukning ända ner på timnivå.

Oma Helen käytössä

Resultaten som visar att börselkunder sparat energi framgår av en utredning som gjorts av Helens enhet Data och artificiell intelligens, där man jämförde energiförbrukningen hos kunder vars elavtal är bundet till marknadspriset på el med kunder som har fastprisavtal, samt de förändringar som skett i förbrukningen.

– Utifrån det material vi samlat in kan det konstateras att börselkunder har minskat sin energiförbrukning med i medeltal 15 procent jämfört med för ett år sedan, och en tredjedel av de här kunderna minskade sin förbrukning med ända upp till drygt 25 procent. I hushåll som fortfarande har ett fastprisavtal kan motsvarande utveckling inte noteras. Elpriset har alltså en betydande inverkan på förbrukningen, konstaterar Mikko Muurinen, som är chef för Helens enhet Data och artificiell intelligens.

Samtidigt som kunder som övergått till börsel har minskat sin totala energiförbrukning och därmed sparat reda pengar, har de genom att styra sin förbrukning till de förmånligaste timmarna av dygnet kunnat nå ett elpris som är cirka 10 procent lägre än medelpriset på elmarknaden. Det är med andra ord också ekonomiskt lönsamt att använda energi sparsamt och planerat.

Moderna verktyg hjälper till med sparandet

Det allt snabbare växande intresset för att hålla koll på sin energiförbrukning märks också i antalet användare av tjänsten Oma Helen – antalet har fördubblats på bara några månader. Betydligt över hälften av Helens kunder har redan tagit i bruk tjänsten, som kan användas i både mobilen och webbläsaren, och för närvarande har tjänsten över 20 000 användare varje dag.

Oma Helen ger möjlighet att se sin egen energiförbrukning både som långtidstrend och på tim-, dags-, vecko- och årsnivå. Tjänsten presenterar också intressanta data, bland annat vilken veckodag elförbrukningen är störst.

– Vi tycker det är viktigt att folk är intresserade av sin egen energiförbrukning, och vi vill sporra våra kunder att använda energi smart. Genom att hålla koll på sina förbrukningsdata via Oma Helen kan man planera energiförbrukningen och märkbart minska den. Vi utvecklar tjänsten kontinuerligt och längre fram kommer där bland annat att finnas information om priset på börsel samt automatiska prislarm och notiser angående kundens förbrukningsvanor, berättar Tuomas Teuri, som är direktör för Helens Digitala lösningar.

Vad är börsel?

För kunder med börsel varierar elpriset timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen, vilket garanterar att priset alltid är konkurrensutsatt och uppdaterat. Timpriserna för nästa dag meddelas dagen innan, bland annat i Oma Helen, så att kunderna kan planera sin energiförbrukning i förväg. Att använda energi smart och gallra bort onödig förbrukning är det effektivaste sättet att säkerställa att elen räcker till i alla situationer. Särskilt viktigt är det att spara energi vid förbrukningstoppar.

Genom att optimera förbrukningen kan kunderna också dra ekonomisk nytta av förmånliga timpriser. Funktioner som drar mycket energi, så som klädtvätt, bastu, laddning av elbilen eller eluppvärmning, kan med fördel flyttas till kvällar, nätter och veckoslut då priset på börsel brukar vara förmånligare. Å andra sidan kan timpriserna vara höga särskilt på vardagar, och då lönar det sig att minimera den egna elförbrukningen.

Ett lätt sätt att börja spara energi hemma är att sänka rumstemperaturen, ta kortare duschar, dra ner på golvvärmen och minska användningen av hemelektronik. Det är bra att stänga av alla elapparater som drar el och koppla ur telefon- och andra laddare ur eluttaget när de inte används. Genom att lära dig grunderna i hur ventilationen samt uppvärmningen och kylningen fungerar har du också bättre möjligheter att spara energi.

Läs mer om appen Oma Helen

Läs mer om Börsel