Nyhet / 4.2.2022

Helen fortsätter att öka sin vindkraftsproduktion genom ny investering

Helen fortsätter att investera i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Kalistanneva vindpark av franska VALOREM-koncernen.

Tuulivoimala-Helen-Lakiakangas-1200x630.jpg

Investeringen är också ett konkret steg på vägen mot vårt mål om klimatneutralitet 2030 och stöder också Helens övergång till klimatneutral energiproduktion och ett decentraliserat energisystem. Vindkraft är ett sätt att göra den nya energieran tillgänglig för alla.

Antti Sallila som är ansvarig direktör för strategi, fusioner och förvärv på Helen kommenterar: ”Köpet av Kalistanneva vindpark tillsammans med vår partner Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är ett viktigt steg för Helen på vår väg mot klimatneutralitet och samtidigt en fortsättning på strategin för att främja vindkraftsproduktion. När Kalistanneva tas i drift kommer vår årliga vindkraftsproduktion att överstiga 1,5 TWh.”

Vindparken som är belägen i närheten av Kurikka i Österbotten får 30 vindturbiner och dess totala kapacitet är 165 MW. Parkens leveranskapacitet motsvarar 60 000 hushålls årliga elförbrukning. Byggandet av vindparken startar i april 2022 och parken beräknas vara i full drift i januari 2025. Helen är majoritetsägare i vindparken.

”Ålandsbanken Vindkraft är Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft och Kalistanneva är fondens andra investeringsmål. Att investera i en storskalig vindkraftspark tillsammans med Helen skapar en utmärkt möjlighet för våra investerare att dra nytta av tillväxten på den finska vindkraftsmarknaden, säger Juha Känkänen, investeringsdirektör för Ålandsbankens Fondbolag.

På Helen har vi aktivt ökat vår egen vindkraftsproduktion. De 20 vindturbinerna i Lakiakangas 3 började producera el i början av 2022, och i december 2021 berättade vi om ett samprojekt med Fortum, där två vindparker på sammanlagt 56 turbiner byggs i Närpes och Kristinestad.

  

Helen Ab
Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 600 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar. 
Mer information: https://www.helen.fi/sv

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Ab
Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder. Fondutbudet är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).
Mer information: https://www.alandsbanken.se

VALOREM-koncernen
VALOREM-koncernen är en oavhängig fransk aktör inom grön energi. VALOREM behärskar hela livscykeln inom förnybar energi, från projektutveckling till produktion och underhåll, inbegripet projektledning, byggande och revisioner. I Frankrike är VALOREM föregångare inom vindenergi och bolaget har globalt över 360 anställda inte bara i Frankrike utan också i Franska Antillerna, Colombia, Finland och Grekland. Koncernen administrerar och övervakar produktion på över 550 MW och har en portfölj på över 5,5 GW under projektutveckling. VALOREM är certifierat, ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 45001 - arbetsmiljö och arbetssäkerhet.
Mer information: www.valorem-energie.com

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet