Nyhet / 22.12.2022

Helen lanserar ny prisbegränsad produkt med 20 c/kWh grundpris som sporrar till att spara el

För närvarande finns det två mycket stora utmaningar på energimarknaden i Finland och Europa. Elpriset är ovanligt högt och det är osäkert om elen räcker till. Av de här orsakerna har Helen beslutat lansera en ny tidsbunden produkt för sina kunder för att hjälpa dem i det ytterst krävande läget. Den nya produkten sporrar kunden till att spara el genom att styra sin elförbrukning till dygnets förmånligaste timmar, och dessutom har energipriset på grundförbrukningen prissatts betydligt under den senaste tidens marknadspriser.

– Ett exceptionellt läge kräver exceptionella lösningar. Genom att lansera den nya produkten erbjuder vi våra kunder lättnad i vardagen genom att begränsa elenergipriset till ett pris som ligger betydligt under den senaste tidens marknadspriser, och kunden kan dessutom få ner sin räkning ytterligare genom att styra sin elförbrukning tidsmässigt. Vi sporrar människor till smart och effektiv energianvändning för att undvika elbrist, säger Helen Ab:s försäljnings- och kundtjänstchef Anu-Elina Hintsa.

Helen kommer sina kunder till mötes med en tidsbunden produkt där elen kostar 20 c/kWh, på vilket det görs avdrag eller påslag beroende på vid vilka tidpunkter förbrukningen skett. Om en kund relativt sett förbrukar mer under dygnets billiga timmar drar han fördel av det i form av ett lägre pris. Men om kunden förbrukar el under dyra timmar betalar han i sin tur ett lite högre pris. Genom den här flexibiliteten kan kunden vanligen påverka sitt elpris med +/- 5 c/kWh.

Produkten är endast tillgänglig för Helens kunder. Med detta avses kunder (konsumenter och företag) som omfattas av Helens leveransskyldighet* samt Helens nuvarande konsumentkunder utanför Helens distributionsnät, som är Helens kunder eller har tecknat avtal med Helen före 19.12.2022. Produkten köps digitalt på helen.fi och ett personligt meddelande om produkten skickas till kunden. Produkten kan köpas från och med 1.1.2023 och avtalet kan träda i kraft tidigast från och med 16.1.2023. Produkten är tidsbunden med ett sex (6) månaders avtal och kan köpas under årets första kvartal, alltså senast 31.3.2023. Då gäller den köpta produkten ända fram till och med 30.9.2023. Priset på produkten, 20 c/kWh, är ett fast pris som gäller under alla sex månader. Efter avtalsperiodens utgång bedömer Helen om produkten får en fortsättning.

– Vi förstår våra kunders oro för det höga och oberäkneliga elpriset och vill erbjuda dem stabilitet i energikrisen. Självfallet är det här inte någon ekonomiskt lönsam lösning för Helen och det kommer att ha signifikant inverkan på hela bolagets lönsamhet. Vi vill ändå vara trendsättare i branschen och i tider som dessa måste man kunna gå in för lösningar även om de skulle vara svåra för bolaget, säger Anu-Elina Hintsa.

Om de åtgärder som finska staten planerar för att underlätta de höga elpriserna ersätter eller står i konflikt med syftet med Helens produkt eller förverkligandet av den, kan det hända att det inte finns behov av den åtgärd som presenterats här. Helen förbehåller sig därför rätten att ändra produktvillkoren.

* Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.

Läs mer om ämnet

Smart energianvändning Företag