Nyhet / 29.6.2022

Helen och Equinix värmer i framtiden allt fler Helsingforshem med spillvärme från datacentraler

Företagen utvidgar sitt samarbete i världsklass genom att tillvarata spillvärme från datacentraler i Viksbacka och Södervik och använda den för att värma bostäder i Helsingfors.

Helen, ett av Finlands största energibolag, och Equinix, världsledande tillhandahållare av digital infrastruktur (Nasdaq: EQIX), har fortsatt sitt banbrytande samarbete inom energieffektivitet. Den spillvärme som uppkommer vid kylningsprocessen av datacentralerna i Södervik (HE3) och Viksbacka (HE5) används i fortsättningen med hjälp av fjärrvärme för att värma tusentals bostäder och kontorslokaler i Helsingfors.

Helen och Equinix har redan samarbetat i mer än tio års tid. Samarbetet mellan företagen gav upphov till världens första projekt för utnyttjande av spillvärme från datacentraler och startade 2010, då spillvärme från en datacentral började utnyttjas vid Kanalkajen i Helsingfors.

Det utvidgade samarbete man nu kommit överens om ger Helen möjlighet att tillvarata spillvärme från Equinix International Business Exchange (IBX)-datacentraler i Södervik och Viksbacka, även kallade HE3 och HE5, och att utnyttja den för uppvärmning i Helsingfors.

Både Equinix och Helen har förbundit sig till att deras verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030.

Återanvändning av spillvärme är ett utmärkt sätt att minska koldioxidutsläppen. Eftersom Equinix datacentraler använder energi som till hundra procent är förnybar, innebär återanvändningen av spillvärme inte bara att helsingforsarna får värme som producerats med förnybar energi utan också att man på ett ytterst effektivt sätt blir av med den värme som uppkommer vid kylningen av datacentralerna.

Spillvärme från datacentraler är ett viktigt led i Helens övergång till ett decentraliserat energisystem, där energi produceras med hjälp av flera källor. Helens 1 409 kilometer långa fjärrvärmenät ger möjlighet att smidigt tillämpa olika modeller för tillvaratagande av spillvärme – t.ex. från Equinix datacentraler – och är en utmärkt plattform för nya klimatneutrala lösningar.

– Att investera i både energisjälvförsörjning och nya energilösningar för att bromsa klimatförändringen är viktigare än någonsin. Vårt långvariga partnerskap med Equinix är ett exempel på revolutionerande projekt som datacentralföretag kan satsa på för att skapa betydande värde för invånarna i de här centralernas näromgivning. Med hjälp av spillvärmen från Equinix kan vi värma flera tusen hushåll i Helsingforsregionen, säger Timo Aaltonen, direktör för Energiplattformar och produktionslösningar på Helen, om samarbetets betydelse för helsingforsarna.

– Helen och Equinix är bland de första leverantörerna av spillvärme från datacentraler till fjärrvärmenätet i Helsingfors. Jag är väldigt stolt över att vi kan fortsätta vårt långvariga samarbete genom att också ta med våra två nyaste och mest innovativa datacentraler. Innan energin togs tillvara på det här nya sättet släpptes spillvärmen ut i atmosfären. Nu kan Equinix och Helen använda den här spillvärmen i ett decentraliserat energisystem, där energi produceras, tillvaratas och lagras på flera platser utsläppsfritt och säkert, säger VD Sami Holopainen på Equinix om företagssamarbetets betydelse för energiproduktionen.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet