Nyhet / 28.11.2022

Helen sätter fart på vindkraftsinvesteringarna – Ny vindpark byggs i Östra Finland

Helen har tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och OX2 kommit överens om att bygga en vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki. I vindparken i Niinimäki byggs totalt 22 vindkraftverk, och när vindparken står färdig är den östra Finlands största.

Investeringen stöder uppnåendet av Helens mål om klimatneutralitet år 2030 och den försnabbade övergången till ett decentraliserat energisystem. Samtidigt vill vi svara på det allt mer elektrifierade samhällets behov och öka vår självförsörjning på energi samt produktionen av inhemsk utsläppsfri energi.

– I och med vindparken i Niinimäki sprider vi vindkraftsproduktionen geografiskt till östra Finland. Vi är särskilt glada över samarbetet med vindkraftsutvecklaren OX2, samt över det ständigt goda samarbetet med vår partner Ålandsbanken Specialplaceringsfond. Anskaffningen av Niinimäki stöder vår satsning på förnybar energiproduktion enligt vår strategi, och när parken tagits i drift kommer vår årliga vindkraftsproduktion att uppgå till cirka 2,5 terawattimmar, säger direktör, Mergers & Acquisitions Jenny Söderman på Helen.

Den nya vindparken kommer att producera över 400 gigawattimmar energi per år, vilket motsvarar över 80 000 hushålls årliga elförbrukning. För Helen och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är parken redan den fjärde saminvesteringen i vindkraft.

– Niinimäki är redan vår fonds femte placeringsobjekt under våra två första verksamhetsår. Tillsammans med Helen har vi i år investerat i fyra vindparker, som när de står färdiga kommer att producera över 1,5 terawattimmar förnybar el per år. Vår fonds kapitalanskaffning har hittills varit mycket framgångsrik och vi är väldigt nöjda med att den här gången få investera våra placerares medel i ett projekt som OX2 på ett professionellt sätt utvecklat och varit byggherre för. På det här sättet kan vi också fortsätta med att dra vårt strå till stacken för att lösa elpriskrisen, säger portföljförvaltaren Jimmy Forsman på Ålandsbanken Fondbolag.

Byggandet av vindparken i Niinimäki startar genast, och vindparken beräknas stå färdig före utgången av 2024. För byggandet av vindparken och den tekniska och ekonomiska administrationen av den svarar OX2, som är ett bolag för förnybar energi.

– Att öka den inhemska förnybara energiproduktionen är nu viktigare än någonsin, och jag är väldigt glad över att vi får köra i gång bygget av vindparken i Niinimäki. Med tanke på den regionala ekonomin är det fint att det kommer mer vindkraftskapacitet och investeringar också till östra Finland, säger Teemu Loikkanen, som är landschef för OX2 Finland.

Helen har aktivt byggt ut sin vindkraftsproduktion. Vindparken i Juurakko (40 MW) som vi lät uppföra tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond inledde reguljär elproduktion i november 2022. Med våra betydande vindkraftsinvesteringar förväntas vindkraften utgöra en stor del av vår elproduktion år 2025, då över 90 procent av vår totala produktion kommer att vara utsläppsfri.

Helen och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond har också gjort två andra saminvesteringar, nämligen i Karahka vindpark (148 MW) i Oulais och Kalistanneva vindpark (165 MW) i Kurikka. Enligt planerna ska Karahka vindpark stå färdig i slutet av 2024, och Kalistanneva inleder sin verksamhet i januari 2025. Också i Närpes-Kristinestadstrakten bygger Helen som bäst tillsammans med Fortum en vindpark på 56 vindkraftverk med en total kapacitet på 381 MW. Utöver dessa inledde de 20 vindturbinerna i Helens vindpark Lakiakangas 3 reguljär elproduktion i början av 2022.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet