Nyhet / 9.8.2022

Konsumenterna intresserade av sin energiförbrukning - användningen av tjänsten Oma Helen på stark uppgång

Våra kunders intresse för att hålla koll på sin energiförbrukning har ökat märkbart efter att energifrågor och energispartips började dyka upp i nyhetsrubrikerna i somras. Det här märks bland annat i att allt fler börjat använda tjänsten Oma Helen, som lanserades 2020. Tjänsten, där våra kunder kan hålla koll på sin energiförbrukning ända ner på timnivå, hade i början av augusti redan tagits i bruk av 270 000 kunder, och antalet ökar hela tiden.

Genom att regelbundet hålla koll på sin energiförbrukning får man en bättre helhetsbild av den. När våra kunder förstår hur de använder energi kan de göra val som hjälper dem att få ner sin energiräkning och samtidigt minska sitt klimatavtryck. Under våren och sommaren 2022 har användningen av Oma Helen ökat avsevärt, och ökningen har tagit ytterligare fart under sensommaren. I våras anslöt sig drygt 350 nya användare per dag till tjänsten, men på sista tiden har vissa dagar ända upp till 2 000 nya användare anslutit sig. Användarna fördelar sig på alla åldersgrupper, men särskilt bland kvinnliga användare har ökningen varit väldigt kraftig.

- Nu när energi är det stora samtalsämnet blir allt fler intresserade av sin egen energiförbrukning. Det är fint att våra kunder i allt större utsträckning har hittat Oma Helen. Tjänsten är skapad för dem och vi utvecklar fortlöpande både Oma Helen och andra övergripande digitala lösningar som är till nytta för våra kunder. Tjänsterna gör det lättare för kunderna att sköta ärenden och ger dem ny insikt om hur de använder energi. Tidigare i somras lanserade vi den nya digitala tjänsten Yritys Helen för företags- och bostadsbolagskunder. Tjänsten fungerar på motsvarande sätt som Oma Helen, berättar Tuomas Teuri som är direktör för digitala lösningar på Helen.

Tjänsten Oma Helen erbjuder stora mängder data om den egna energiförbrukningen och ger verktyg för att ta kontroll över den i vardagen. I tjänsten kan man hålla koll på det egna hushållets elförbrukning ända ner på timnivå eller studera förbrukningen i form av tidsserier av olika längd. Tjänsten erbjuder också nyttiga jämförelser som grundar sig på data; till exempel kan man se hur förbrukningen varierar på månadsnivå eller hur den fördelar sig mellan dagtid och nattid. De mångsidiga egenskaperna gör det lättare att få en helhetsbild av den egna energiförbrukningen. I appen kan kunderna förutom sin förbrukning också se sina solpanelers produktion.

Oma Helen utvecklas fortlöpande med beaktande av kundernas önskemål. Just nu är användarna mest intresserade av energispartips och av att kunna ta kontroll över sin förbrukning med hjälp av appen. Under hösten kommer Helen därför att ytterligare utveckla funktionerna kring hantering av den egna energiförbrukningen och -produktionen. Vid utvecklingen utnyttjar Helen data och artificiell intelligens för att med hjälp av dem skapa nyttiga tjänster i vardagen utifrån energidata.

Oma Helen kan hämtas gratis i appbutikerna. Oma Helen och Yritys Helen kan också användas på nätet på adressen helen.fi.

Läs mer om Yritys Helen