Nyhet / 19.4.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent.

Investeringen uppgår till cirka 115 miljoner euro. Byggstarten sker våren 2022 och vindparken ska vara i produktion vid årsskiftet 2023/2024. I Oosinselkä vindpark byggs totalt 15 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 93 MW. För turbinernas del har man ingått ett leveransavtal med Vestas om EnVentus V162-6.2 MW kraftverk.

På Helen har vi också aktivt ökat vår egen vindkraftsproduktion. I februari berättade vi att vi tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köper Kalistanneva vindpark av franska VALOREM-koncernen. Vindparken får 30 vindturbiner och dess totala kapacitet är 165 MW. De 20 vindturbinerna i vår vindpark Lakiakangas 3 började producera el i början av detta år, och i december 2021 berättade vi om ett samprojekt med Fortum, där två vindparker på sammanlagt 56 turbiner byggs i Närpes och Kristinestad.

Våra investeringar är konkreta steg på vägen mot vårt mål om klimatneutralitet år 2030 och stöder vår övergång till klimatneutral energiproduktion och ett decentraliserat energisystem. Vindkraft är ett sätt att göra den nya energieran tillgänglig för alla.