Nyhet / 13.3.2023

Helen accelererar investeringarna i solenergiproduktion – solpark i industriell skala byggs i Lojo nästa år

Helen bygger en stor markinstallerad solpark på tio megawatt peak i Gerknäs i Lojo. Parken kommer att vara en av Finlands största när den står färdig 2024, och den ska producera tio gigawattimmar inhemsk el varje år. Investeringen stöder Helens mål att energiproduktionen ska vara klimatneutral 2030, då 30 procent av bolagets elproduktion täcks av förnybar sol- och vindkraft. Solparken ligger också i linje med Lojos projekt Mot en kolneutral kommun.

Foton: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

– Solen är precis som vinden en av grundpelarna för ett hållbart energisystem. Till exempel kräver vätgasekonomin en enorm utbyggnad av vind- och solkraften, som balanserar varandra. Solkraft är ett rent elproduktionssätt och ett utmärkt sätt att öka energisjälvförsörjningen och möta det växande elbehovet. Vårt mål är att bygga flera hundra megawatt inhemsk solkraftskapacitet under de kommande åren. Det här stöder satsningen på förnybar energi och vår försnabbade övergång till klimatneutral energiproduktion fram till 2030 i enlighet med vår strategi, säger Sari Mannonen, som är ansvarig direktör för Lösningar och utveckling av produktportföljen på Helen.

Solparker passar utmärkt i Finland, eftersom solinstrålningen i södra Finland bevisligen är på samma nivå som i Mellaneuropa och Finlands klimat är gynnsamt för effektiv användning av solpaneler. Solkraft kompletterar energiproduktionsmixen och är en viktig del av ett hållbart energisystem.

– Vår solaffärsverksamhet har kommit i gång med fart och vi är ett av de mest kända proffsen på solkraftslösningar i Finland. Vi har internationella anskaffnings- och entreprenadnätverk samt kunnande om teknisk planering av solenergi, och därför är det ett naturligt steg för oss att också satsa på solparker. Vi letar aktivt efter lämpliga platser för solparker. Vi behärskar hela värdekedjan från tillståndsprocess till projektutveckling och från genomförande till drift, men är också intresserade av att köpa nyckelfärdiga projekt, sammanfattar Minna Junnikkala, som är chef för utvecklingen av sol- och vindaffärsverksamhet på Helen.

I Finland kan solenergi produceras under de ljusa sommarmånaderna och den kompletterar vindkraftsproduktionen, där tyngdpunkten ligger på de övriga årstiderna. Tillsammans håller sol- och vindkraft den totala produktionen av inhemsk förnybar el på en jämn nivå, och med hjälp av ellager kan reglerförmågan ökas ytterligare. I framtiden kommer de att ha en livsviktig roll också i produktionen av grön vätgas.

Solparken i Lojo blir Helens tredje solpark och inbegriper också investering i ett ellager. Vi anser att investeringar i ellager är lönsamma särskilt när de byggs i anslutning till förnybar energiproduktion. Helens pilotpark på 1,5 megawatt peak i Nurmijärvi blir färdig våren 2023 och parken på 206 megawatt peak i Kaland beräknas vara i produktionsdrift i slutet av 2024. För solparken i Lojo har Arbets- och näringsministeriet (TEM) beviljat 1,58 miljoner euro i RRF-stöd ur Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens. Med stödprogrammet finansieras energiinfrastrukturprojekt och projekt inom ny energiteknik, vilka minskar Finlands växthusgasutsläpp och stöder Finlands klimatneutralitetsmål. Stödet inbegriper investering i ett ellager. Projektet presenterades för stadsfullmäktige i Lojo hösten 2022 och är nu inne i behandlingsfasen.

Läs mer om ämnet

Solenergi