Nyhet / 1.2.2023

Helen sänker elpriserna med i medeltal 48 procent

Helen sänker kännbart elpriserna i sina tillsvidareavtal från och med 1 april. Sänkningen är i medeltal 48 procent. Sänkningen gäller också Tjänsteavtal för hushåll, där sjunker priset med i medeltal 36 procent.

När det gäller baselavtalet kommer elen att kosta 16,96 cent per kilowattimme från 1 april, inklusive 10 procent mervärdesskatt. I början av maj stiger mervärdesskatten tillbaka till 24 procent efter en tillfällig sänkning. För en typisk lägenhetskund (årsförbrukning 2 000 kWh) sjunker elräkningen genom prissänkningen med cirka 28 euro per månad. För ett enfamiljshus utan elvärme (årsförbrukning 5 000 kWh) sjunker elräkningen med cirka 71 euro per månad.

Bakgrunden till prissänkningen är sänkta elanskaffningskostnader. Osäkerheten på elmarknaden fortsätter, men trots det har energipriserna tydligt kommit ner från höstens toppnoteringar. Elpriserna höjdes senast i december på grund av väsentlig förändring i förhållandena på elmarknaden samt höjda elanskaffningskostnader.

– Vi är nöjda över att kunna sänka priserna i våra elavtal och underlätta situationen för våra kunder som kämpar med höga elräkningar. Samtidigt är det ändå viktigt att fortsätta med de energisparåtgärder som vi redan är på god väg med, så att vi också klarar återstoden av vintern utan elbrist, säger Anu-Elina Hintsa, direktör för Helens försäljning och kundservice.

Inom de närmaste veckorna skickar vi brev till de kunder som berörs av prissänkningen. Det nya priset träder i kraft automatiskt och kunderna behöver inte kontakta kundtjänsten. Som Helens kund kan du enkelt kolla de aktuella uppgifterna om ditt elavtal i appen Oma Helen.

Läs mer om ämnet

Helen