Nyhet / 30.10.2023

Helens nya strategi eftersträvar ett hållbart energisystem genom ökad flexibilitet

Helen har utarbetat en ny strategi, vars centrum utgörs av en ökad flexibilitet hos energisystemet samt ett ökat kundvärde som uppnås genom nya, konkurrenskraftiga tjänster, tekniker och affärsverksamhetsmöjligheter. Målet att uppnå en klimatneutral energiproduktion år 2030 hålls oförändrat.

När världen runtomkring oss förändras vill vi inte enbart förändras med den, utan förutse förändringarna och leda energiomställningen som en vägvisare för den gröna omställningen. Vår nya strategi utgör grunden för vår affärsverksamhet och skapar förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet.

– Strategin stöder vår konkurrenskraft samt vår gröna omställning som vi genomför med fokus på flexibilitet och lönsamhet. Den stärker Helen, balanserar riskerna och säkerställer lönsamheten, vilket möjliggör nya, betydande investeringar i den gröna omställningen, konstaterar Helens verkställande direktör Olli Sirkka.

På kort sikt avstår vi från användningen av stenkol och satsar på att producera förnybar el. På medellång sikt ska vi elektrifiera vår värmeproduktion, använda biomassa och ta vara på nya tillväxtmöjligheter. På lång sikt ökar vi elektrifieringen av värmeproduktionen och avstår från förbränning senast år 2040.

– Att uppnå förändring är ett stort arbete som kräver insatser av alla Helen-anställda. Dessutom kräver förändringen nya förmågor av oss, så att vi kan accelerera utvecklingen av bland annat väte, småskalig kärnkraft, optimering och digitalisering. Jag litar till hundra procent på att vi lyckas åstadkomma förändringen tillsammans, fortsätter Sirkka.

För att genomföra strategin planerar Helen strukturella förändringar för vilka man inleder omställningsförhandlingar. Inom omställningsförhandlingarna förhandlar man inte om personalminskningar. Förhandlingarna uppskattas bli klara i mitten av december.

Läs mer om ämnet

Helen