Nyhet / 8.11.2023

Stor efterfrågan på energifostran – antalet läromedel som beställts 10 000 stycken

Barn idag berörs starkt av energiomställningen. Ändå är det svårt att berätta om energi, som är ett komplext ämne, på ett sätt som barn kan förstå. Enligt en undersökning som Helen lät göra behöver över 40 procent av föräldrar och lärare hjälp och verktyg för energifostran bland barn. Ellenin energiaseikkailu-läromedlen (Ellens energiäventyr) erbjuder småbarnspedagoger och lärare en metod för att berätta om energi och energifostran för barn. Det har redan beställts 10 000 stycken läromedel och de blev den populäraste produkten inom Subjectaid-tjänsten.

Som stöd för arbetet med energifostran producerade Helen Ellenin energiaseikkailu-läromedlen, som lärare och småbarnspedagoger har kunnat beställa gratis från Subjectaid-tjänsten. Läromedlen erbjuder information om hållbara energisystem, klimatförändringen och energiförbrukning för barn och unga, som berörs allra mest av energiframtiden.  

– Information om energikällor och energiomställningen på barnets nivå har knappt funnits förut och läromedlens popularitet tyder på att de verkligen behövs. För oss är det viktigt att dela med oss av vår expertis och göra energi lättförståeligt för alla åldrar. Med energifostran kan vi utöka och fördjupa förståelsen för energi och minska på orosmomenten förknippade med ämnet, berättar Helens marknadsföringsdirektör Tanja Kaasinen.  

Läromedlen baserar sig på barnboken Ellenin energiaseikkailu som Helen publicerade på våren 2023, som är en sagoberättelse om energi. Läromedlen som riktar sig till förskole- och nybörjarundervisningen innehåller en bok, ett övningshäfte och lärarens material. Övningshäftet och lärarens material har byggts upp så att de går i samma takt med barnboken. 

Ett stöd för framtidens energiaktörer och konsumenter  

Energifostran är en del av hållbarheten på Helen. Målet med Ellenin energiaseikkailu-läromedlen är att göra energi och energibranschen lätt att förstå och intressant för framtidens energiaktörer och konsumenter samt att stödja lärare i energiforstran. Klassläraren Johanna Saarela från Raumo har använt läromedlen i energifostran för elever i årskurs två.  

– Att berätta om förnybara energikällor på barnens nivå kan inte bli tydligare än så här. Klimatförändringen och fossila bränslen behandlas på ett lämpligt milt sätt. Elevens egna uppgiftshäfte var en skatt. Uppgifterna är precis lämpliga för de små och har skrivits så att de repeterar det barnen har lärt sig, berättar Saarela.  

Helen har långa anor som energifostrare och det här året satsar man alldeles särskilt mycket på det. Förutom läromaterialet och barnboken ordnade Helen på våren två barnevenemang som var öppna för alla, där man lärde sig om energi genom lek. Evenemangen i Kattilahalli och på Olympiastadion i Helsingfors samlade totalt 5 300 besökare som var intresserade av energi. Dessutom ordnade Helen Minecraft Energiakylä-utmaningen och senare öppnar Helen den digitala Energiamaailma som riktar sig till hela familjen.  

Det andra partiet av Ellenin energiaseikkailu-läromedlen har nyligen kommit till Subjectaid-tjänsten varifrån de kan beställas för undervisningsbruk. 

Läs mer om ämnet

Helen Smart energianvändning