Nyhet / 14.5.2024

Finlands tredje största vindkraftspark har invigts i Pjelax

Pjelax vindkraftspark med 56 vindkraftverk, som är Helens och Fortums gemensamma projekt, invigdes för driftsättning vid en invigningsceremoni tisdagen den 14 maj. Vindkraftsparken som ligger i Närpes och Kristinestad kommer årligen att producera över en terawattimme vindkraftsel, vilket är omkring fem procent av den totala vindkraftsproduktionen i Finland. Helen och Fortum äger vindkraftsparken tillsammans, med andelarna 40 % och 60 %. Helen kommer att köpa ungefär hälften av vindkraftsparkens elproduktion fram till slutet av parkens livscykel. 

– Pjelax vindkraftspark är en stor gemensam insats från Fortum och Helen för att utöka den förnybara elproduktionen. Vindkraftsparken ger Finland konkurrensfördelar, det ökade utbudet gör att kundernas elpris sjunker och möjliggör investeringar som grundar sig på förbrukning av ren el, säger Olli Sirkka, vd för Helen.

Pjelax 380 megawatt fördubblar vindkraftskapaciteten som opereras av Fortum. Vindkraft har en viktig roll vid sidan av vår övriga utsläppsfria elproduktion. Enligt vår strategi erbjuder vi ren el i Norden och hjälper industrisektorn som blir allt mer elbaserad att minska sina utsläpp. Pjelax är ett utmärkt exempel på hur Fortum hjälper sina kunder att minska sina koldioxidutsläpp, säger Markus Rauramo, vd för Fortum.

Suvic Oy och Närpesbaserade Simons Infra Oy Ab har ansvarat för de omfattande infrastruktur- samt mark- och anläggningsarbetena för vindkraftsparken. De massiva specialtransporterna av delar till vindkraftverken gjordes via Kaskö hamn, därifrån totalt 728 specialtransporter gjordes, vilket motsvarar 13 transporter per vindkraftverk. De regionalekonomiska effekterna kommer att avspeglas i kommunernas arrendeintäkter och fastighetsskatteintäkter, som totalt uppgår till flera miljoner om året.  
 
Bygget av Pjelax vindkraftspark inleddes i januari 2022 och det blev klart inom den planerade tidsplanen tack vare gott samarbete med över 400 markägare, flera lokala företagare, organisationer och tjänstemän. Fingrid och turbinleverantören Nordex har också bidragit avsevärt till att projektet har förlöpt smidigt. Vid invigningen av vindkraftsparken firade man den gemensamma prestationen tillsammans med de lokala aktörerna om man tackade dem för deras insats som har främjat omställningen till ren energi i Finland.