Nyhet / 26.2.2024

Lakiakangas elenergilager är en föregångare när det gäller användning av styr- och optimeringsteknik

Helens elenergilager som byggdes vid Lakiakangas 3-vindparken slutfördes i oktober 2023. Elenergilagret börjar nu leva upp till förväntningarna efter några månaders erfarenhet av dess användningen och fördelar.

– Nu har vi några månaders erfarenhet av flermarknadshandel, dvs. av att samtidigt tillhandahålla elenergilagrets kapacitet till flera av Fingrids reservmarknader på basis av ekonomisk optimering, säger Kristiina Siilin, som arbetar som teamledare inom Helens optimeringsutveckling.

Elenergilagret i Lakiakangas är veterligen det första elenergilagret i Finland med möjlighet till flermarknadshandel.

I detta sammanhang innebär flermarknadshandel att elenergilager bidrar till balansen i elsystemet genom att delta på flera reservmarknader samtidigt. Reservmarknaden är uppdelad efter sitt användningsändamål, bland annat i en frekvenshållningsreserv för att upprätthålla den kontinuerliga balansen i elsystemet och en frekvensåterställningsreserv för att återföra frekvensen till det normala intervallet.

– Att möjliggöra flermarknadshandel kommer att öka elenergilagrens användbarhet för att balansera elsystemet och göra dem till mer lönsamma investeringar, säger Siilin.

Elenergilagret i Lakiakangas använder HelenFlex, en styr- och optimeringsplattform som utvecklats av Helen. Plattformen övervakar frekvensen i elnätet, upptäcker störningar i elsystemet och laddar ur elenergilagret efter behov vid varje given tidpunkt.

– HelenFlex-tekniken har visat dig vara mycket effektiv. Lärdomarna från driften av elenergilagret i Lakiakangas kommer även att tillämpas på Helens framtida elenergilagerinvesteringar, säger Siilin.

Att stödja balansen i elsystemet är viktigt för den gröna omställningen.

– Elsystemet måste hela tiden balansera produktion och förbrukning, och en oförutsägbar, väderberoende energiproduktion kräver att elsystemet blir alltmer flexibel. Elenergilager är en utmärkt teknik för detta ändamål på grund av dess snabbhet, justerbarhet och flexibilitet, säger Siilin.

Elenergilagerprojektet i Lakiakangas möjliggjordes av Helens Miljöpenni, som stödde projektet med en halv miljon euro. Miljöpenni-tillgångar används för att öka produktionen av förnybar el och utveckla nya energiinnovationer i Finland.

För tillfället har Helen två elenergilager som är i forsknings- och utvecklingsbruk utöver elenergilagret i Lakiakangas. Ett elenergilager som motsvarar storleken av Lakiakangas elenergilagret kommer också att byggas vid Lojo solpark som tidigare har fått Miljöpenni-stöd. Dessutom har Helen beslutat att investerar i ett 40 megawatts elenergilager i Nurmijärvi. Elenergilagret i Nurmijärvi är ett av de första storskaliga lagringssystemen för elenergi i Finland.