Uutinen / 20.2.2024

Lakiakankaan sähkövarasto on edelläkävijä ohjaus- ja optimointiteknologian hyödyntämisessä

Helenin Lakiakangas 3 -tuulipuiston yhteyteen rakentama sähkövarasto valmistui lokakuussa 2023. Kokemusta sähkövaraston käytöstä ja hyödyistä on kertynyt muutaman kuukauden ajalta, ja varasto on alkanut täyttää sille asetettuja odotuksia.

– Meillä on nyt muutaman kuukauden kokemus monimarkkinakaupankäynnistä eli taloudelliseen optimointiin perustuvasta sähkövaraston säätökyvyn yhtäaikaisesta tarjoamisesta usealle Fingridin reservimarkkinalle, sanoo ryhmäpäällikkönä Helenin optimoinnin kehityksessä työskentelevä Kristiina Siilin.

Lakiakankaan sähkövarasto on tiedettävästi Suomen ensimmäinen sähkövarasto, jolla on kyvykkyys monimarkkinakaupankäyntiin.

Monimarkkinakaupankäynnillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että sähkövarasto tukee sähköjärjestelmän tasapainoa osallistumalla useammalle reservimarkkinalle yhtä aikaa. Reservimarkkinat jaotellaan niiden käyttötarkoituksen mukaan mm. sähköjärjestelmän jatkuvan tasapainon ylläpitämiseen pyrkivään taajuuden vakautusreserviin ja taajuuden palautukseen normaalialueelle tarvittavaan taajuuden palautusreserviin.

– Monimarkkinakaupankäynnin mahdollistuminen lisää sähkövarastojen hyödynnettävyyttä sähköjärjestelmän tasapainottamisessa ja tekee niistä kannattavampia investointeja, Siilin kertoo.

Lakiakankaan sähkövaraston käytössä on Helenin kehittämä ohjaus- ja optimointialusta HelenFlex. Se seuraa sähköverkon taajuutta, tunnistaa häiriötilanteita sähköjärjestelmässä ja purkaa sähkövarastoa kullakin hetkellä tarvittavalla tavalla.

– HelenFlex-teknologia on osoittautunut todella toimivaksi. Lakiakankaan sähkövaraston operoinnista saatuja oppeja tullaan hyödyntämään myös Helenin tulevissa sähkövarastoinvestoinneissa, kertoo Siilin.

Sähköjärjestelmän tasapainon tukeminen on tärkeää vihreän siirtymän näkökulmasta.

– Sähköjärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen on oltava jokaisena hetkenä tasapainossa, ja vaikeasti ennakoitava, sääriippuvainen energiantuotanto edellyttää sähköjärjestelmältä yhä suurempaa joustokykyä. Sähkövarastot ovat tähän tarkoitukseen mainio teknologia nopeutensa, säätökykynsä ja joustavuutensa ansiosta, Siilin kertoo.

Lakiakankaan sähkövarastohankeen mahdollistamisessa oli mukana Helenin Ympäristöpenni, joka tuki sitä puolella miljoonalla eurolla. Ympäristöpenni-varoja hyödynnetään uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseen ja uudenlaisten energiainnovaatioiden kehitykseen Suomessa.

Tällä hetkellä Helenillä on Lakiakankaan sähkövaraston lisäksi tutkimus- ja kehityskäytössä kaksi sähkövarastoa. Myös Ympäristöpenni-tukea saaneeseen Lohjan aurinkopuistoon on rakenteilla Lakiakankaan sähkövaraston kokoa vastaava sähkövarasto. Lisäksi Helen on päättänyt investoida 40 megawatin sähkövarastoon Nurmijärvelle. Nurmijärven sähkövarasto on yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa.