Nyckeltal

Avainluvut

Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2019

  Koncernen   Moderbolaget  
  2019 2018 2019 2018
Omsättning, mn euro 914 930 792 792
Rörelsevinst, mn euro 176 131 130 88
Rörelsevinst, % 19 14 16 11
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 160 112 150 106
Investeringar, mn euro 69 65 43 35
Soliditetsgrad, % 77 73 78 77
Avkastning på investerat kapital, % 7 5 7 5
Antal anställda 31.12. 957 1 080 863 838
Balansräkning, M € 2 710 2 758 2 681 2 629