Helens kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
Priserna på samtal och öppettider

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Register
helen@helen.fi

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Kundtjänst

Vanliga frågor

Elektroniskt
Kontakt formulär

Telefonnummer
09 617 8080 ​
Mån-tis och tors-fre 9-17​

24/7-flyttelefonen
09 617 8020

Rådgivning om räkningar
Mån-fre 9-17
På numret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som rör betalning av räkningar, framflyttning av betalningsdagen samt återinkoppling när strömmen varit frånkopplad på grund av obetalda elräkningar. Observera att det inte går att sköta avtalsärenden på numret för rådgivning om räkningar.

Priserna på samtal och öppettider

Kraftverk

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors 

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Informationssäkerhet och dataskydd

Informationssäkerhet

Dataskydd / GDPR

Skicka epost

Media kontakter

Vi svarar på mediafrågor på nedanstående telefonnummer. Om du är en representant för media, kan du också skicka e-post.

040 148 9064
(Vardagar klockan 9-16)

Endast för media

Vänligen observera att vi endast svarar på mediekontakter på vårt medietelefonnummer och e-postadress. Kontaktuppgifter till vår kundtjänst hittar du här.