Leverans av paketen

Hos oss får du hjälp med att köpa ett eget solelsystem samt ett panelpaket som passar dina behov jämte installation.

Vi dimensionerar alltid solpanelerna efter behovet och förbrukningen

Systemet är rätt dimensionerat när du själv kan utnyttja största delen av den el du producerar.

I leveransen ingår alltid en avgiftsbelagd syn. Vid synen bedöms vilken lösning som är optimal för just din fastighet. Priset på synen gottgörs i anskaffningspriset för anläggningen.

Ta kontakt

Ange ditt intresse för att köpa ett solpanelspaket.

Systemval

Vi hjälper dig att hitta det mest lämpliga och kostnadseffektiva systemet för dina behov. Våra experter kan också komma på plats för att göra en omfattande granskning.

Beställa

Beställ ett solpanelspaket baserat på vårt erbjudande så kommer du snart att kunna njuta av solenergi.

Leverans, installation och support

Vi levererar solpanelspaketet installerat och klart för användning. Vi guidar dig genom systemet och ger support under hela systemets livscykel.

Producera och använda förnybar energi

Du får nu el från dina egna solpaneler. Du kan också dra fördel av överskottsproduktion genom att sälja den på elnätet.