Leverans av paketen

Hos oss får du hjälp med att köpa ett eget solelsystem samt ett panelpaket som passar dina behov jämte installation.

Vi dimensionerar alltid solpanelerna efter behovet och förbrukningen. Systemet är rätt dimensionerat när du själv kan utnyttja största delen av den el du producerar.

I leveransen ingår alltid en avgiftsbelagd syn. Vid synen bedöms vilken lösning som är optimal för just din fastighet. Priset på synen gottgörs i anskaffningspriset för anläggningen.

LEVERANS AV PAKETEN

 • 1. SÄND OFFERTFÖRFRÅGAN

  Använd vår kalkylator för att beräkna kostnaderna för och energiutbytet från ett panelpaket, så att du kan be om offert. Ta kontakt och boka tid för en syn.

  Ta kontakt

 • 2. SYN

  Vår montör inspekterar ditt tak och beräknar installationskostnaderna och det potentiella utbytet från solpanelerna. Synen är avgiftsbelagd (200 € inkl. moms 24 %) och priset dras av från den slutliga leveransen.

  Ta kontakt

 • 3. BESTÄLLNING

  På basis av synen får du en preciserad offert på installation av paneler samt de uppgifter som behövs för att du ska kunna göra en beställning.

 • 4. LEVERANS OCH MONTERING

  Vi levererar panelerna direkt monterade på ditt tak och klara för produktion.

  I solelsystemet ingår solpaneler, växelriktare, monteringssats och tillbehör för montering av panelerna plant mot taket, kablar och anslutningsdon samt installation, koppling och ibruktagande av systemet. Vi sköter också om att blanketten för anmälan om anslutning till elnätet lämnas in till nätbolaget.

För mer information


Producera en stor del av din el själv med solpaneler

Solpaneler passar till alla oberoende av vilken typ av hus du bor i. Ett solkraftssystem kan tjäna in sig redan under garantitiden och det höjer din bostads värde.


Försäljning av överskottet

Teckna avtal med oss om försäljning av överskottselen.

Dela: