Nyhet / 29.12.2021

Helens vindkraftsproduktion tredubblas – Fortum och Helen samarbetar om att bygga vindkraft i Österbotten

Fortum och Helen investerar i vindkraft tillsammans. I närheten av Närpes och Kristinestad byggs två vindparker, Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektet tredubblar Helens vindkraftsproduktion och efter investeringen producerar Helen hela en terawattimme vindkraft per år. Mängden motsvarar en fjärdedel av Helsingfors elförbrukning.

Tuulipuisto Lakiakangas 3 yleiskuva.png
Bild. Byggarbetet på vindkraftsparken Lakiakangas 3 är på god väg och vindkraftsparken kommer att stå klar i början av 2022 (fotograf: Toni Hautala)..

Projektet omfattar totalt 56 vindkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 1,1 terawattimmar. Byggandet inleds i januari 2022 och vindparkerna beräknas kunna tas i drift senast under andra kvartalet 2024. Fortums andel av projektet är 60 % och Helens 40 %.

Helens mål är klimatneutral energiproduktion år 2030. Helen slutar använda stenkol senast 1.4.2024. Framöver producerar bolaget el huvudsakligen med vind-, vatten- och kärnkraft. Den investering som nu offentliggörs tredubblar Helens vindkraftsproduktion, och när vindparkerna står färdiga producerar Helen redan en terawattimme vindkraft per år.

- Helens mål är att bygga ut vindkraftsproduktionen till hela 2–3 terawattimmar per år, både genom direkt ägande och via intressebolag. Vi letar ständigt efter nya bra vindkraftsprojekt till lands och till havs, berättar Antti Sallila, som är ansvarig direktör för strategi, fusioner och förvärv på Helen.

- Vi är väldigt nöjda över partnerskapet med Helen. Det här är ett viktigt steg i genomförandet av Fortums och Unipers nordiska vindstrategi, och vi kommer att fortsätta att bygga ut vår utsläppsfria elproduktion på grundval av vår långa erfarenhet och expertis, säger Simon-Erik Ollus, som är direktör för Fortums division Generation.

Fortum och Helen har också kommit överens om ett långfristigt elförsäljningsavtal (PPA), enligt vilket Helen förbinder sig att köpa cirka hälften av elproduktionen från Pjelax-Böle och Kristinestad Norr.

Fakta:

  • Investeringsprojektet består av två vindparker i närheten av Närpes och Kristinestad: Pjelax-Böle och Kristinestad Norr.
  • Projektet omfattar totalt 56 vindkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 1,1 terawattimmar
  • Jämförelse: År 2020 var elförbrukningen i Helsingfors cirka 4,2 TWh.
  • Jämförelse: År 2020 producerades 7,8 TWh el med vindkraft i Finland. Mängden motsvarar cirka 10 procent av Finlands elförbrukning (källa: Finsk Energiindustri)
  • Fortum äger 60 % av projektet och Helen 40 %

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet