Nyhet / 6.9.2021

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar – priset för höstperioden stiger

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden är 66.63 €/MWh (moms 0 %) och 82.62 €/MWh (inkl. moms 24 %) från och med 1.10.2021.

pariskunta_sohvalla_tietokone.jpg

Priset för höstperioden 2021

Energipriset för höstperioden är 82.62 €/MWh (inkl. moms 24 %), vilket är 29,9 % högre än för höstperioden i fjol. Energipriset på fjärrvärme växlar fyra gånger per år och det nya priset jämförs alltid med motsvarande period året innan. 

En del av prisuppgången på fjärrvärme har skett redan under början av året och sommarperioden. Prisuppgången på fjärrvärme beror på att punktskatterna höjdes kraftigt vid årsskiftet och att priserna på bränslen, utsläppsrätter och el samtidigt stigit väldigt kraftigt. Helen kan inte påverka marknadspriserna på dessa nyttigheter eller skattenivåerna för dem.

För en typisk höghuslägenhet (84m2) stiger uppvärmningskostnad +15 €/mån jämfört med priset under höstperioden i fjol, och uppvärmningskostnad är cirka 76 €/mån. I kalkylerna har man använt sig av Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader.

  Höjning (€/mån) Uppvärmningskostnad (€/mån)
Höghuslägenhet (84 m2) 15 76
Radhuslägenhet (113 m2) 20 105
Enfamiljshus (200 m2) 36 217

Fjärrvärmepriset uppdateras fyra gånger per år

Fjärrvärmepriset består av en fast flödesavgift och en energiavgift som varierar under olika perioder. Energiavgiften uppdateras fyra gånger per år: i början av januari, början av mars, början av maj och början av oktober. På basis av detta bestäms säsongspriset för energiavgiften för fjärrvärme. Energiavgiften täcker de rörliga kostnaderna för produktion och överföring av värme. Som exempel kan nämnas kostnader för energikällorna, energiskatter, utsläppsrätter samt elanvändning.

Fastprisfjärrvärme – pålitlig värme, förutsägbar budgetering

Fjärrvärmekunder kan också välja produkten Fastprisfjärrvärme. Det fasta priset ger stabilitet i budgeten och med dess hjälp får kunden en tydlig och förutsägbar bild av priset på uppvärmningsenergi för tre år framåt.

Läs mer om fastprisfjärrvärme

Hur utvecklas fjärrvärmen i framtiden?

Helens fjärrvärme är på väg mot full klimatneutralitet. För närvarande är fossil energi belagd med punktskatter och utsläppsrätter. Helens investeringar i förnybar energi minskar pristrycket på lång sikt. 

Från och med nästa år ändras skatteklassen för värmepumpar och då sjunker beskattningen. Helen håller på att i hög grad övergå till fjärrvärme som inte producerats genom förbränning och som beskattas mycket lindrigare än fossila bränslen. 

På kort sikt optimerar Helen förhållandet mellan de olika energikällor som används, för att minimera kostnadsstegringen. 

Läs mer om prissättningen av fjärrvärme

Läs mer om ämnet

Värme