Pålitlig värme med Fastprisfjärrvärme

En tidsbunden produkt som riktar sig till Helens samtliga fjärrvärmekunder.

Vad är Fastprisfjärrvärme?

  • En tidsbunden produkt som riktar sig till Helens samtliga fjärrvärmekunder
  • I Fastprisfjärrvärme är energipriset under de fyra prisperioderna oförändrat i 36 månader, alltså i tre år
  • Det tydliga och förutsägbara energipriset ger bättre kontroll över ekonomin och underlättar budgeteringen av de framtida värmekostnaderna
  • Du kan köpa produkten när som helst – förändringen träder i kraft vid ingången av följande månad
  • Fastprisvärmens prisstabilitet gäller energiavgiftens andel av värmeräkningen
  • Om fastighetens värmeförbrukning är över 1000 MWh/år utreder vi alltid produktens lämplighet i det enskilda fallet

Vanliga frågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Fastprisvärme är en tidsbunden energiprodukt som riktar sig till alla våra fjärrvärmekunder. Energiavgiften för fjärrvärme under de fyra prisperioderna är oförändrad i 3 år.  

Produkten har 4 prisperioder (vinter/vår/sommar/höst) precis som den vanliga fjärrvärmeprodukten. De periodpriser som meddelas när du ingår avtal om produkten är oförändrade under hela avtalsperioden, alltså i 36 månader.  

Avtalet om produkten träder i kraft vid ingången av följande månad efter beställningen. Efter avtalsperioden kan du fortsätta med en ny treårig avtalsperiod eller återgå till den normala fjärrvärmeprodukten.

Förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda produkten är att vi har gjort prissäkringar som motsvarar kundens energimängder. Med våra stora kunder (mer än 1000 MWh/år) kommer vi därför separat överens om när avtalsperioden inleds.

Fastprisfjärrvärme är en tidsbunden produkt som har fyra perioder med fast pris under hela avtalsperioden. I den normala Fjärrvärmeprodukten uppdateras energiavgifterna för de fyra prisperioderna fyra gånger per år och avtalet gäller tills vidare.

Värmemarknaden är inne i en förändring och de föränderliga kostnaderna, så som priserna på el och utsläppsrätter, är svåra att förutse långt i förväg. För en treårsperiod kan vi erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till den vanliga fjärrvärmeprodukten.

Produkten är tidsbunden och gäller i tre år (36 mån).

När avtalsperioden gått ut överförs du automatiskt till den normala Fjärrvärmeprodukten. Du kan också ingå ett nytt tidsbundet avtal, och då bestäms priserna enligt den prislista som gäller vid tidpunkten i fråga.

När det är fråga om ett företag fortsätter avtalet automatiskt och överförs på den nya ägaren eller innehavaren i enlighet med det ursprungliga avtalet. För kunder som bor i enfamiljs- eller småhus upphör avtalet när fastigheten säljs eller när kunden flyttar bort.

Priset på produkten förändras inte mitt under pågående avtalsperiod. På priset för produkten har Helen dock rätt att lägga skattehöjningar som sker under avtalsperioden, nya skatter och avgifter av skattenatur samt höjningar av befintliga och kommande myndighetsavgifter enligt den prisinverkan de har.

Du kan fylla i kontaktformuläret på produktens webbsida

Eller kontakta vår kundtjänst

Avtalet träder i kraft vid ingången av följande månad efter beställningstidpunkten.

Prissättningen av fjärrvärme grundar sig på kostnaderna för produktion och distribution av värme. Priset består av energiavgift och vattenflödesavgift.  

Energiavgiften täcker de rörliga kostnaderna för produktion och överföring av värme. Som exempel kan nämnas kostnader för energikällorna, energiskatter, utsläppsrätter samt elförbrukning.  

Vid Fastprisfjärrvärme säkrar vi värmeproduktionskostnaderna för de följande tre åren, och på så sätt kan vi erbjuda energiavgifter som är oförändrade för de olika perioderna. Energiavgifterna innefattar kostnaderna för säkringen och en eventuell väderrisk.  

Med flödesavgiften säkerställer vi en störningsfri värmeleverans och ser till att värmen räcker till åt alla också när vädret är som kallast. Med hjälp av avgiften täcker vi de fasta kostnaderna för produktion och överföring av fjärrvärme, till exempel investeringar i produktionsanläggningar och nät samt underhåll. Flödesavgiftens storlek är beroende av byggnadstypen och fastighetens värmeeffektbehov. Fastprisfjärrvärme har samma vattenflödesavgift som den normala Fjärrvärmeprodukten.