Fjärrvärme

Har du tänkt bygga hus eller byta uppvärmningssätt? Fjärrvärme är det rätta valet, eftersom den är en energieffektiv, förmånlig och leveranssäker värmelösning.

Ta kontakt

Bekvämpt och bekymmersfritt

Med fjärrvärme värmer du både rummen och tappvarmvattnet i din fastighet. Fjärrvärmen håller alltid temperaturen på jämn och önskad nivå oavsett utomhustemperatur. Du har alltid tillgång till så mycket tappvarmvatten du behöver.

Fjärrvärme är en bekymmersfri värmelösning för dig. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund är bara 2–3 timmar per år.

Stabil prissättning

Vår prissättning är stabil, öppen och mycket förutsebar. Fjärrvärmen du använder produceras decentraliserat och med utnyttjande av flera olika energikällor, för att du alltid ska få värme till konkurrenskraftigt pris. Se vårt säsongpris

Värme i golven, trygghet på gården

Vattenburna värmeelement kan kombineras med golvvärme och ventilation. Då har du alltid önskad temperatur i golven och våtrummen hålls torra.

I fjärrvärmefastigheter kan du energieffektivt hålla gångvägarna snö- och isfria under vintern med hjälp av fjärrvärme. Bostadsbolagen sparar pengar eftersom dyra snötransporter och snöplogning inte behövs.

Bättre energiefektivitet

Är det viktigt för dig att spara energi och miljö? Fjärrvärmen har fått pris för sin energieffektivitet, eftersom värme och el produceras i samma process.

Fjärrvärme produceras också med hjälp av kylning. Spillvärme från solen tas tillvara och vidareförädlas till fjärrvärme.

Läs mer om energins ursprung.

Service och rådgivning

När du ansluter dig till fjärrvärme och förnyar din fjärrvärmeutrustning får du service och råd i alla frågor från oss. Ta kontakt när du vill beställa fjärrvärme eller höra dig för t.ex. om möjligheterna att få fjärrvärme. Vi ger också tips om energisparande.

Ta kontakt

För mer information


Anslutning till fjärrvärme

Fjärrvärme lämpar sig för alla hustyper.


Fjärrvärmepriser

Prisbildningen på fjärrvärme är öppen och ändringar är förutsägbara.


För nuvarande kunder

Läs mer om t.ex. avtal, fakturering, förbrukningsvärden och fjärrvärmeutrustning.


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon eller e-post eller använd kontaktformuläret.