Energian alkuperä

Tutustu myydyn sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen alkuperään.

Myydyn sähkön alkuperä

2022

Energiamuoto %
Uusiutuvat 27
Fossiiliset 23
Ydinvoima 50

Asiakkaille toimitetusta sähköstä 23 % myytiin uusiutuvina erillistuotteina ja 30 % kokonaisuudesta eriytettynä ydinvoimana.
Katso tuotekohtaiset tiedot sähkötuotteiden sivuilta:

Kuluttaja-asiakkaat
Pienyritykset
Keskisuuret ja suuret yritysasiakkaat 

Tiedot päivitetään vuosittain heinäkuussa.

2021

Energiamuoto %
Uusiutuvat 45
Fossiiliset 13
Ydinvoima 42

Asiakkaille toimitetusta sähköstä 42 % myytiin uusiutuvina erillistuotteina ja 26 % kokonaisuudesta eriytettynä ydinvoimana.
Katso tuotekohtaiset tiedot sähkötuotteiden sivuilta:

Kuluttaja-asiakkaat
Pienyritykset
Keskisuuret ja suuret yritysasiakkaat 

Tiedot päivitetään vuosittain heinäkuussa.

Kaukolämpöverkkoon syötetyn lämmön tuotantojakauma (%) ja ominaispäästö (gCO2/kWh)*

2022

Energiamuoto %
Öljy 7
Maakaasu 9
Jäte 1
Kivihiili 63
Uusiutuvat 15
Hukkalämpö 5

CO2-ominaispäästö 223 g/kWh

Alkuperätieto päivitetään vuosittain huhtikuussa. 5,6 % myytiin alkuperävarmennettuna uusiutuvana ja hukkalämpönä, joiden ominaispäästö on 0 gCO2/kWh. Katso tuotekohtaiset alkuperä-ja ominaispäästötiedot kaukolämmön tuotesivulta.

*valtioneuvon asetus 254/2021 lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta

 

2021

Energiamuoto %
Öljy 5
Maakaasu 30
Bio 8
Kivihiili 46
Lämpöpumput 11

Alkuperätieto päivitetään vuosittain huhtikuussa. Kaukolämmöstä 4 % myytiin uusiutuvana erillistuotteena. Katso tuotekohtaiset alkuperä-ja ominaispäästötiedot kaukolämmön tuotesivulta.

 

Kaukojäähdytyksen alkuperä

2022

Energiamuoto %
Uusiutuvat 100

Alkuperätieto päivitetään vuosittain huhtikuussa. Jäähdytys oli 100% alkuperävarmennettua uusiutuvaa ja ominaispäästö 0 gCO2/kWh*

*valtioneuvon asetus 254/2021 lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta

2021

Energiamuoto %
Lämpöpumput 95
Absorptiokoneet 2
Kompressorit 2
Merivesi 1

Alkuperätieto päivitetään vuosittain maaliskuussa.

Helenin myymän energian hiilidioksiidin ominaispäästöt

Helenin myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt löytyvät täältä.