Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2015

  Konserni Emoyhtiö
Liikevaihto, milj. euroa 746 634
Liikevoitto, milj. euroa 110 95
Liikevoitto, % 15 15
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 83 83
Investoinnit, milj. euroa 115 74
Omavaraisuusaste 71 77
Sijoitetun pääoman tuotto, %  4 4
Henkilöstö 31.12. 1 342 1 067