Avainluvut

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2016

  Konserni   Emoyhtiö  
  2016 2015 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 782 746 664 634
Liikevoitto, milj. euroa 75 110 53 95
Liikevoitto, % 10 15 8 15
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 52 83 45 83
Investoinnit, milj. euroa 90 115 53 74
Omavaraisuusaste 71 71 75 77
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3 4 3 4
Henkilöstö 31.12. 1 269 1 342 1 017 1 067
Taseen loppusumma, milj. euroa 2 720 2 721 2 564 2 510