Liiketoimintavuosi

Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin tulos toteutui ennustettua paremmalla, mutta edellisvuotta selkeästi alhaisemmalla tasolla. Konsernin liikevaihto oli 782 (746) miljoonaa euroa ja liikevoitto 75 (110) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,6 %.

 

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto 782 milj. euroa

  %
Sähkön
kokonais-
myynti
35
Muut tuotot 6
Kaukolämmön
myynti
46
Sähkön siirron
myynti
13

Tutkimus ja kehitys

Uusien biolämpökeskusten konseptointia edistettiin. Salmisaareen rakennettavan, suuren pellettilämpölaitoksen rakentaminen aloitettiin. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa.

Helen otti käyttöön Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston Helsingin Suvilahdessa. Se liitettiin elokuussa osaksi yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Helen Oy aloitti Helen Sähköverkko Oy:n ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa kolmivuotisen sähkövarastojen hyödyntämistä edistävän tutkimushankkeen.

Monivuotiset Clic Innovation Oy:n BEST-, CCS- sekä FLEXe-tutkimusohjelmat ja EU-hanke CITYOPT saatiin päätökseen.

 

 

T&K-kulujen jakautuminen

 %
Loppuasiakas-
tuotteet
1
Prosessit 13
Päästöjen
vähentäminen
(nyk. tuotanto)
7
Uusi
liiketoiminta
76
Omaisuuden
hallinta
3

Kokonaiskustannukset 4 907 855 euroa.

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Helsingin kaukolämmön hinta nousi noin 3 %. Samalla Helsingin kaukolämpö pysyi kokonaishinnaltaan noin 20 % maan keskiarvoa edullisempana.

Vuoden 2016 kylmä tammikuu ja viileä kesä kasvattivat kaukolämmön kysyntää edellisvuodesta.

Kaukolämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10 % ja oli 6 633 GWh. Kaukolämpöliittymien määrä jatkoi kasvamistaan ja oli 15 182 kpl.

Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi uusien asiakkuuksien myötä merkittävästi. Kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi 13 % edellisvuodesta ja oli 141 GWh. Kaukojäähdytysliittymien määrä vuoden 2016 lopussa oli 337 kpl.

Kaukolämmön keskihinta

€/MWh

 Verollinen keskihintaVeroton keskihinta
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8
2014 62.1 50.1
2015 64.9 52.3
2016 67.0 54.0

Kaukolämmön myynti 

GWh

 Kaukolämmön myynti
2012 6763
2013 6449
2014 6377
2015 6019
2016 6633

Kaukolämpöliittymät

Liittymien määrä

  Liittymät
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2016
15182

Kaukolämpöliittymisteho

MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2016 3370

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 6 649 GWh. Myyntimäärä aleni 7 % edellisvuoteen nähden.

Sähkön markkinahinta pysyi alhaisella tasolla syksyn hetkellistä hintapiikkiä lukuun ottamatta.

Kuvassa tyypillisen kerrostalohuoneiston (vuosikulutus 2 000 kWh) verollinen sähkön myyntihinta vuosikeskiarvona.

 

 

Sähkön kuluttajahinnat 

c/kWh

 Koko SuomiHelen
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37
2014 8.48 7.97
2015 8.16 7.87
2016 7.95 8.09

Sähkön siirto

Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 2 % ja oli 4 424 GWh.
 

 

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2016

 %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 55
Sähköinen raideliikenne 5
Teollisuus 6
Asuminen 32

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

 Sähkön käyttö, GWh
2012 4518
2013 4414
2014 4394
2015 4317
2016 4424

 

Helsinkiläisten sähkönkäyttö vuonna 2016 oli 4424 GWh, mikä on noin 2,5 % enemmän kuin edellisvuonna.

Sähkön toimitusvarmuus

 Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2012 2.2
2013 3.4
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9

 

Sähkön toimitusvarmuudessa saavutettiin entistä parempi tulos. Helsinkiläisellä sähkönkäyttäjällä oli keskimäärin vain yksi 1,9 minuutin keskeytys vuoden aikana.  

Energiantuotanto

Sähköä hankittiin Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien kautta 6 460 GWh. Päästöttömien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaishankinnasta oli noin 38 %. Uusiutuvien osuus nousi 13 prosentista 15 prosenttiin.

Sähkön hankinta tukkumyyntiin

Energiamuoto%
Kivihiili 32
Ydinvoima 23
Uusiutuvat 15
Maakaasu 30

Lämmön tuotanto Helsingin voimalaitoksilla ja lämpökeskuksissa

Yhteensä 6 633 GWh

 %
Yhteistuotanto 91
Erillistuotanto 9

Kaukolämmöstä 91 % tuotettiin energiatehokkaalla yhteistuotannolla Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksilla sekä Katri Valan lämpöpumppulaitoksella.

Sähkön tuotanto Helsingin voimalaitoksilla


Yhteensä 4 002 GWh

 %
Yhteistuotanto 100
Erillistuotanto 0

Sähköstä tuotettiin Helsingin voimalaitoksilla 62 %, josta yhteistuotannon osuus on 100 %.

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto%
Öljy 2
Maakaasu 31
Bio 1
Kivihiili 59
Lämpöpumppu 7

Kaukolämpöä hankittiin 7 100 GWh, mikä on noin 11 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2016 kivihiilen ja puupelletin seospoltolla tuottamamme energian määrä kasvoi ja vastaavasti maakaasutuotannon osuus laski. Muutos johtuu energiamarkkinan muutoksista, jotka ovat johtaneet kivihiilellä tuotetun energian parempaan kannattavuuteen.

Myös uusiutuvan energian tuotanto kasvoi. Tuotimme lämpöpumpuilla enemmän kaukolämpöä kuin koskaan ennen, 490 GWh.

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto%

Absorbtiokoneet

12
Merivesi 10

Lämpöpumput

79

Kaukojäähdytyksen tuotanto kasvoi merkittävästi vuonna 2016. Kaukojäähdytystä tuotettiin 141 GWh, joka on noin 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin.