Helen-konsernin vuosikertomus 2019

Helen-konsernin vuosikertomus 2019 koostuu talous- ja liiketoimintaraportista sekä vastuullisuusraportista.

Helenin vuosi 2019

Helen-konsernin tuloskehitys on jatkunut liiketoimintavuonna 2019 erinomaisena, samoin asiakasmäärän voimakas kasvu.

Hyvään tuloskehitykseen ja kannattavuuteen ovat vaikuttaneet yhtiön tehostunut toiminta ja laitosten hyvä käytettävyys, onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla sekä polttoaineiden suotuisa hintakehitys.

Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.

koripallo-800x450.jpg