Uutinen / 13.6.2013

Jäähdytysenergiaa varastoidaan Esplanadin puiston alla

Kaukojäähdytyksen suosio kasvaa voimakkaasti ja jäähdyttämisen tarve sekä odotukset lisääntyvät. Kaukojäähdytyksen kysynnän ennätys saavutettiin Helsingissä viime viikon hellepäivinä. 

Teksti: Anu Ylänen

Varastointi auttaa jäähdytyksen päivittäisissä suurissa kysynnän vaihteluissa. 

Liikehuoneistojen, hotellien, kauppakeskusten ja konesalien jäähdyttämisen lisäksi myös asuinkiinteistöt viilenevät Helsingissä yhä useammin kaukojäähdytyksellä. Uusiin kaupunginosiin, kuten Jätkäsaareen ja Kalasatamaan, rakennetaan perinteisen infrarakentamisen yhteydessä kattava kaukojäähdytysjärjestelmä.

Kaukojäähdytyksellä jäähdytettäviä operaattoreiden kaupallisia konesaleja on Helsingissä jo useita. Uusin kaukojäähdytykseen liitettävä konesali toteutuu DNA:n käyttöön. Myös monissa toimistorakennuksissa on omia, isoja konesaleja, jotka viilenevät kaukojäähdytyksellä.

Kaukojäähdytystä kehitetään jatkuvasti ja uusia innovaatioita hyödynnetään entistä ekologisemman ja kattavamman energiajärjestelmän toteutuksessa. Energian varastointi on olennainen osa älykästä energiajärjestelmää, joka mahdollistaa asiakkaiden kysyntää ja tarpeita vastaavan tuotannon jouston.

Maanalaiset energiavarastot säilövät öisin jäähdytysenergiaa, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön päivisin, kun jäähdytystä tarvitaan eniten. Ensimmäinen tilavuudeltaan 11 miljoonan litran maanalainen jäähdytysvarasto otettiin käyttöön viime vuonna Pasilassa. Uusi, yli kaksi kertaa Pasilaa suurempi, 25 miljoonan litran energiavarasto on valmistumassa sata metriä Esplanadin puiston alapuolelle.

Kysyntä ennätyslukemissa

Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä on Euroopan kolmanneksi suurin ja kasvaa nopeimmin Euroopassa. Kaukojäähdytyksen vuorokautinen kysyntä ylitti 1000 MWh viime viikon hellepäivien aikana. Tämä ennätys tultaneen ylittämään kuluvan kesän aikana vielä useaan otteeseen.

Ekotehoa kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön integroinnista

Kaukojäähdytyksen valinta kiinteistön jäähdytysratkaisuksi on Helsingin keskusta-alueella usein tehokkain tapa vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä. Helsingin Energia tuottaa kaukolämmitystä ja kaukojäähdytystä integroidusti, mikä mahdollistaa mm. kylmän meriveden, hukkaenergioiden ja kesäisin kiinteistöille ylimääräisen aurinkolämmön hyödyntämisen tuotannossa.

Kaukojäähdytys tuotetaan Helsingissä 80-prosenttisesti energialähteistä, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä, esimerkiksi kylmästä merivedestä. Kaukojäähdytyksen paluuveden hukkaenergiaa jalostetaan hyötykäyttöön ja siirretään kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä koteja ja lämmintä käyttövettä. Helsingin Energian kaukojäähdytyksen ja kaukolämmityksen integroiva energiaratkaisu on monella tavalla esimerkillinen ja palkittu kaupunkialueiden älykkäiden energiajärjestelmien toteutusmalli.