Uutinen / 12.3.2013

Joutsenon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi käynnissä

Helsingin Energia, Gasum Oy ja Metsä Fibre Oy suunnittelevat biojalostamon rakentamista Lappeenrantaan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle. 

Biojalostamo tuottaisi uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista biokaasua, joka siirrettäisiin Gasumin kaasuverkostossa käyttökohteisiin, muun muassa Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokselle.

Hankkeen tarkoituksena on vastata uusiutuvan energian lisäystavoitteisiin, alentaa hiilidioksidipäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetulla puupohjaisella biokaasulla voitaisiin korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä uusiutuvan kaasun osuutta kaasujärjestelmässä. Puupohjainen biokaasu soveltuu käytettäväksi kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasukin.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään
keskiviikkona 13.3.2013 klo 18.00 - 20.30 Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehtaalla, Haukilahdentie 27.

Hankkeen YVA-ohjelma on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 25.2.2013. Arviointiohjelma löytyy ELY-keskuksen sivuilta ja alla olevasta linkistä.

Arviointiohjelma on nähtävillä myös
- Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
- Maakuntakirjaston opintosalissa, Valtakatu 47
- Joutsenon kirjastossa, Keskuskatu 2
- Kaakkois-Suomen ELYssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola
- Helsingin Energian asiakaspalvelussa, Kampinkuja 2, Helsinki

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus