Uutinen / 11.3.2013

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat älykkään kaupunkiympäristön perusta

Energiatehokkuuden ja älykkäiden energiaratkaisujen merkitys nousivat esille useissa puheenvuoroissa kymmenettä kertaa järjestetyssä Kaukonpäivä-sidosryhmäseminaarissa Helsingissä torstaina 7.3.2013. 

Kansainvälisen tuulahduksen tilaisuuteen toi Sabine Froning, EuroHeat & Power –järjestön toimitusjohtaja. 60 miljoonaa eurooppalaista asuu tällä hetkellä kaukolämmitetyssä kodissa, ja kaukolämmön avulla voidaan Froningin mukaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 113 miljoonaa tonnia.

- Euroopassa lämmityksen energiatehokkuutta voidaan nostaa lisäämällä kaukolämmön osuutta nykyisestä 12 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, ja lisäämällä sähkön ja lämmön yhteistuotannon määrää, toimitusjohtaja Froning sanoi.

VTT:n tutkimusten mukaan rakennuskannan loppuenergiankäyttö saattaa pienentyä jopa kolmanneksen vuoteen 2050 mennessä. Arvioiden mukaan suurin osa energiankäytöstä kohdistuu tuolloin laitteiden ja valaistuksen tarvitsemaan sähköön. Lämmityksessä puupohjaiset, kiinteät polttoaineet säilyttävät asemansa, ja kaukolämmöllä on merkittävä osuus.

- Erilaisissa yhdyskuntarakenteissa tarvitaan erilaisia energiaratkaisuja. Kaukolämpö sopii tiiviille alueille ja kaupunkeihin, professori Airaksinen kertoi.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara nosti puheenvuorossaan esiin kaupungistumisen kahdet kasvot. Suomen kunnissa noin puolessa väkiluku vähenee ja puolessa kasvaa.

- Kysymykset optimisijainnista ja saavutettavuudesta on avattava uudelleen. Kaupunkirakenteen todellisuus ja suunnittelun normatiiviset ihanteet ovat erkaantuneet toisistaan, professori Vaattovaara totesi.

Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen toi asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Hän korosti puheenvuorossaan energiatehokkuuden ja energiansäästön merkitystä.

– Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa, ministeri Kiuru totesi.

Vuoden Kauko on Lemminkäinen Talo Oy

Lemminkäinen Oy sai Vuoden Kauko –kunniamaininnan, joka myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnassaan edistänyt ekotehokkaan kaukolämmön ja jäähdytyksen käyttöä.

Lemminkäinen on vähentänyt toimintansa ympäristövaikutuksia tuotekehitystä, tuotantoprosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Merkittävin osa rakennusten ympäristövaikutuksista syntyy kuitenkin käytön aikana. Liittämällä rakennukset kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen Lemminkäinen on kehittänyt rakennetun ympäristön ympäristötehokkuutta pitkäjänteisesti ja rakennusten koko elinkaari huomioiden.

Lue lisää aiheesta

Lämpö