Uutinen / 23.10.2013

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2013

Helen-konsernin tulos edelleen hyvällä tasolla.

Helen-konsernin taloudellinen tulos säilyi edelleen hyvällä tasolla. Investointien määrä kasvoi ennakoidusta vesivoiman hankinnan myötä. Helsingin kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä palkittiin kansainvälisellä ympäristöpalkinnolla.

Helen-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 635 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3 milj. euroa. Kaukolämmön myyntitulot kasvoivat 2 % ja sähkön myyntitulot toteutuivat edellisvuoden tasolla.

Sähkönmyynnin energiamäärä (5 417 GWh) kasvoi 2 %. Sähkön siirto Helsingissä (3 258 GWh) pieneni 1 % ja kaukolämmön energiamäärä (4 556 GWh) kasvoi 1 %.

Syyskuun lopussa Helen-konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 475 (1 524).

Investointien määrä kasvoi

Helen-konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 128 (92) milj. euroa.

Vesivoimaomistusta varten perustettiin uusi hankeyhtiö, Voimapiha Oy, jonka osakepääomaosuuden maksu lisäsi sijoitusten määrää suunnitellusta. Helsingin Energian, EPV Energia Oy:n ja Kymppivoima Oy:n muodostama konsortio osti osan yhdestä Ruotsin merkittävimmistä vesivoimavarannoista Indalsälvenissä.

Helen-konsernin investointiohjelman mukaiset investoinnit vuonna 2013 tulevat olemaan keskimääräistä alhaisemmat, ja ne liittyvät pääasiassa normaaliin tuotanto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin. Vuodesta 2014 alkaen investointitaso nousee voimakkaasti.

Euroopan taloustilanne heikentää Helen-konsernin kasvunäkymiä. Sähkömarkkinoiden ja polttoaineiden hintakehityksen sekä päästökaupan kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta. Voidaan kuitenkin arvioida, että tänä vuonna Helen-konsernin liiketoiminnan tulos säilyy hyvällä tasolla.

Helen-konsernin osavuosikatsaus käsittää Helsingin Energian sekä osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Merkittävimpiä tapahtumia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

• Kesän aikana tehtiin kaukojäähdytysennätys ja lämpöä kerättiin talteen 15 000 kerrostalokodin vuosikulutuksen verran. Aurinkolämmön osuus koko ylimääräisen lämpöenergian määrästä on lähes puolet.

• Maalämpö otettiin käyttöön Östersundomissa Sakarinmäen koulukeskuksessa, jossa tavoitteena on tuottaa yli 80 prosenttia lämmitysenergiasta uusiutuvilla energialähteillä. Koulun lämmön tuotantomuodoksi valittiin hybridiratkaisu, jonka muodostavat maalämpö, aurinkokeräimet ja lämpökeskus, koska koulu sijaitsee olemassa olevan kaukolämpöverkon ulkopuolella.

• Helsingin Energian ainutlaatuinen kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä voitti syyskuussa kansainvälisen, arvostetun ympäristöpalkinnon District Energy Climate Awardin suurten järjestelmien sarjassa. Palkinnon perusteena oli Helsingin energiajärjestelmä, jossa on yhdistetty sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto energiatehokkaaksi kolmoistuotannoksi. Energialähteinä hyödynnetään mm. meriveden kylmyyttä, jäteveden lämpöä sekä kiinteistöissä ja konesaleissa syntyvää lämpöenergiaa.

Lue lisää aiheesta

Yritykset