Uutinen / 24.11.2014

Kaukolämpö on ilmastotalkoiden avaintekijä

Maailmassa tuotetusta energiasta lähes puolet kuluu lämmitykseen. Silti energia- ja ilmastopoliittisessa päätöksenteossa huomio kiinnittyy sähkönkulutukseen.

Paul Voss, toimitusjohtaja, Euroheat & Power

Euroopalla ei ole varsinaista lainsäädäntöä, joka koskisi rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen liittyviä energiakysymyksiä, vaan energiakeskustelu Brysselissä on vahvasti keskittynyt sähköenergiaan ja sen tuottamiseen.

”Tämä on ongelma, sillä vuoden 2030 jälkeen EU-komission päästövähennystavoitteet tiukkenevat merkittävästi ja tavoitteena on käytännössä CO2-päästövapaa Eurooppa – erityisesti rakennussektorin osalta”, toteaa Euroheat & Powerin toimitusjohtaja Paul Voss.

Energiateollisuus ry:n järjestämillä Kaukolämpöpäivillä puhunut Voss totesi, että varsinkin tiheään asutuissa Euroopan keskuksissa kaukolämmitys on ylivertainen lämmitysratkaisu.

Helsingin mallia muillekin

Vaikka Pohjoismaissa kaukolämmityksen osuus rakennusten lämmitysmuotona on jo kiitettävällä tasolla, muualla Euroopassa se on edelleen lapsenkengissä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa kaukolämmityksen osuus kaikista lämmitysmuodoista on vain kaksi prosenttia.

Vossin mukaan EU-komission tiukkenevat energiatehokkuustavoitteet vaativat järeitä keinoja CO2-päästöjen hillitsemiseksi. Ei riitä, että keskitytään energiatehokkaiden talojen rakentamiseen ja olemassa olevan rakennuskannan lisäeristämiseen. Tarvitaan ympäristöystävällisiä energiantuotantoratkaisuja sekä sähköntuotantoon että lämmitysvaihtoehtoihin.

Helsinkiä Voss kutsuu ”mallioppilaaksi”, josta muilla Euroopan mailla olisi paljon opittavaa.

Kaukolämpö taloudellisesti paras ratkaisu

Voss korostaa, että kaukolämpö on ympäristön kannalta edullinen lämmitysmuoto, mutta myös taloudellisesti kannattava satsaus. Tanskalaisen Aalborgin ja ruotsalaisen Halmstadin yliopistojen viime vuonna yhteisesti laatima Heat Roadmap Europe kertoo samoin: strategialla, jossa rakennukset on liitetty kaukolämpöverkostoon, säästetään 100 miljardia euroa verrattuna strategiaan, jossa kaukolämpöjärjestelmien laajeneminen ei ole vaihtoehtona.

Vossin mukaan Suomella on mitä parhaimmat mahdollisuudet saavuttaa EU:n asettamat päästötavoitteet.

”En näe mitään syytä, miksi Helsingin Energian systemaattisesti kehittyvä kaukolämpö ei pystyisi tarjoamaan asiakkailleen entistäkin vähäpäästöisempää lämpöä. Unohtamatta korkeaa toimitusvarmuutta ja kilpailukykyistä hintatasoa.”

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus