Uutinen / 6.3.2014

Kaukolämmön kilpailukyky kestää Helsingissä

Kaukolämmön hinnan kehitys Helsingissä on ollut vakaata, ja säilyy tänäkin vuonna vakaana. 

Helsingissä kaukolämmön keskihinta on useita vuosia pysytellyt koko maan keskiarvohintaa alhaisempana. Kaukolämmön energian hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa ja kolmessa viimeisimmässä tarkistuksessa energian hinta Helsingissä on laskenut suhteessa aiemman vuoden vastaaviin ajankohtiin.

 

Keskihinta sisältää vesivirtamaksun.
Esimerkkiasiakkaan (kerrostalo 20 000 m3, tilausvesivirta 2,8 m3/h) vuosienergia 600 MWh/a.
Esimerkkiasiakastyyppi sekä tiedot koko maan hinnoista perustuu Energiateollisuus ry:n kahdesti vuodessa koostamaan hintatilastoon.

Kevään 2014 talvihinnassa (voimassa maalis-huhtikuun) hintalaskua oli edelliskevään talvikauteen verrattuna 4,1 prosenttia. Myös toukokuussa voimaan tuleva energian hinta laskee tämän hetkisen arvion mukaan viime vuodesta. Kiinteä vesivirtamaksu on säilynyt ennallaan, lukuun ottamatta yleistä indeksikorotusta.

Merkittävin syy viimeaikaiseen energian hinnan laskuun on kaukolämmön alentuneet tuotantokustannukset energiatehokkailla yhteistuotantolaitoksilla Helsingissä. Kaukolämmön tuotannossa polttoainekustannukset energiaveroineen ovat suurin kustannuserä. Energian hinnasta lähes 30 prosenttia on polttoaineiden valmisteveroa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö