Uutinen / 23.7.2014

Osavuosikatsaus: Lämmin alkuvuosi laski Helen-konsernin tulosta

Helen-konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2014 oli 450 milj. euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 127 (154) milj. euroa. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 42 milj. euroa johtuen poikkeuksellisen lämpimästä säästä helmi-maaliskuussa.

Konsernin kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta lievästä heikentymisestä edellisvuoteen verrattuna. Konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (57 %).

Helen-konsernin tulos tulee tänä vuonna säilymään kohtuullisen hyvänä, vaikka laskua edellisvuodesta on tiedossa. Loppuvuoden kasvunäkymä riippuu Euroopan ja kotimaan talouskehityksestä. Sähkömarkkinoiden ja polttoaineiden hintakehityksen sekä päästökaupan kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta.

Energianmyynnissä lievää laskua

Kaukolämmön myyntitulot alenivat 9 % ja sähkön myyntitulot 13 % edellisvuodesta. Kaukolämmön energiamäärä pieneni 6 % ja sähkönmyynnin energiamäärä pieneni 8 %. Sähkön siirto Helsingissä pieneni 2 %.

Investointeja uusiutuvaan energiaan

Konsernin suunnitellut investoinnit vuonna 2014 tulevat olemaan 130 milj. euroa. Vuoden 2014 aikana jatketaan Helsingin Energian kehitysohjelman ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” toteuttamista sekä aloitetaan EU:n ympäristödirektiivin edellyttämien investointien valmistelu. Muut investoinnit liittyvät pääasiassa normaaliin tuotanto-, siirto ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin.

Helsingin Energia yhtiöitetään

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Helsingin Energian nykyinen liiketoiminta ulkovalaistuspalveluita lukuun ottamatta siirtyy perustettavaan yhtiöön 1.1.2015.

Merkittäviä tapahtumia vuoden 2014 toisella neljänneksellä

  • Helen-konsernin mittauspalveluita tuottava tytäryhtiö Mitox Oy:n koko osakekanta myytiin Empower Oy:lle. Noin 70 henkilöä siirtyi Empower-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
  • Yli 20 metriset puupellettisiilot pystytettiin kesäkuussa Salmisaaren voimalaitokselle. Loppuvuodesta alkaa puupelletin poltto, jolla korvataan 5–7 prosenttia kivihiilestä.
  • Helsingin Energian asiakaspalvelu valittiin Suomen parhaaksi Contact Centeriksi. Palvelun laatu ylsi loppuvuodesta kaikkien yritysten kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen.
  • Tänä kesänä Helen-konsernissa työskentelee ennätysmäärä kesätyöntekijöitä, noin 120 henkeä. Kesätyöhakemuksia saimme yli 6 500 kappaletta.


Helen-konsernin osavuosikatsaus käsittää ¬Helsingin Energian sekä osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Lataa osavuosikatsaus (pdf)

Lue lisää aiheesta

Yritykset